Arbetarbladet: Frihetsrörelserna väcker också allt fler kineser

Det kinesiska folket har inte undgått att bli inspirerade av de frihetsrörelser som pågår i förtryckarländer trots regimens insatser att stoppa informationsflödet på internet.

Kinesernas kunskaper om hur man ska förbigå internetscensuren ska inte underskattas, allt fler vet vad som händer i omvärlden och inspireras till egna insatser i kampen för demokrati.

Detta innebär också att de vaknar upp och inser att kommunistpartiet under alla år fört folket bakom ljuset. Bland annat har partiet förföljt utövare av qigongmetoden Falun Gong med brutala metoder sedan 1999. I sin strävan att svärta ner fredliga utövare som lever efter principerna sanning, godhet och tålamod, har kommunistpartiet gått så långt att de iscensatt händelser för att få Falun Gong att framstå i tvivelaktig dager.

I motsats till exempelvis Libyen har Kina en bedräglig yta av framgång och öppenhet. Men förtrycket, tortyren och dödandet av oliktänkande, delar de i likhet med alla diktaturer. Detta har många tibetaner, uigurer, kristna och människorättskämpar vittnat om.

Över 90 miljoner kineser har redan tagit avstånd från kommunistpartiet och siffran växer stadigt. Det kinesiska kommunistpartiets dagar kan vara till ända när folket reser sig för att gå mot frihet.

Kineserna har sedan partiet kommit till makten indoktrinerats med lögner av de statsstyrda medierna, men händelserna i omvärlden uppmuntrar deras kamp för frihet och medbestämmande.

Källa: http://arbetarbladet.se/torget/1.2801567-frihetsrorelserna-vacker-ocksa-allt-fler-kineser

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.