Kommentar

 • Kommer Kina verkligen att sluta använda organ från avrättade fångar?

  Kinas högste transplantationstjänsteman verkar ha meddelat – ännu en gång - att landet kommer att sluta använda organ från avrättade fångar, och kommer från och med den 1 januari 2015 att bara använda organ som fritt doneras från vanliga medborgare. Åtminstone enligt rubrikerna.
 • 14 år av fredligt motstånd: Falun Gong sår frön av goda värderingar

  Det kinesiska kommunistpartiet drog igång en kampanj av systematisk förföljelse för att utrota Falun Gong 1999. Utövarna av den andliga metoden mötte det våldsamma partiet med fredligt motstånd. Under de senaste 14 årens förföljelse har utövarnas positiva inställning och beslutsamhet haft ett otroligt inflytande på vår värld i stort.
 • Livet är svårare än så

  Den 10 december tog Mo Yan emot Nobelpriset i litteratur ur kungens hand. Debattens vågor har gått höga alltsedan tillkännagivandet av årets kontroversiella pristagare. Mo Yan, eller Guan Moye som han egentligen heter, har beskyllts för att vara kommunistpartiets handgångne men säger själv, bland annat i sin Nobelföreläsning, att han ”bara är en historieberättare”.
 • Arbetarbladet: Frihetsrörelserna väcker också allt fler kineser

  Det kinesiska folket har inte undgått att bli inspirerade av de frihetsrörelser som pågår i förtryckarländer trots regimens insatser att stoppa informationsflödet på internet. Kinesernas kunskaper om hur man ska förbigå internetscensuren ska inte underskattas, allt fler vet vad som händer i omvärlden och inspireras till egna insatser i kampen för demokrati.
 • Insikter efter jordbävningen i Wenchuan i Sichuanprovinsen

  Klockan 14:38 den 12 maj 2008 drabbades Wenchuan i Sichuanprovinsen av en jordbävning som mätte 8,0, med stor förödelse och många dödsfall som följd. Den här kraftiga jordbävningen chockerade världen och konsekvenserna blev förödande. Det är nu känt att vetenskapsmän predikterade jordbävningen i Sichuan. Det var KKP som avsiktligen undanhöll fakta.
 • Tackbrev från en svensk utövare

  Svensk Falun Gong-utövares brev till en journalist och representant från Amnesty som intervjuades i Sveriges televisions ”Gomorron Sverige” den 31 maj 2007 och berättade om deras nyskrivna bok ”Kina” som bland annat handlar om situationen i Kina när det gäller mänskliga rättigheter.
 • Kommentar om "Ren" och "De"

  "Ren" ( 仁 ) är kärnan hos Konfucianismen i traditionell Kinesisk kultur. Det centrala i "Ren" är att "älska och bry sig om människor", som bidrar till ett förhållande av godhet mellan människor. Konfucius förklarade att när alla klasser i samhället kan vara goda och följa denna etikett kommer samhället att vara harmoniskt och människor kommer leva fredligt och lyckligt.