Indien: Introducerar Falun Dafa för 500 medlemmar i den centrala reservpolisstyrkan

Utövare i Indien är glada att få meddela att de introducerat Falun Dafa till 500 polismän i den centrala reservpolisstyrkan och deras anställda. Polismännen uttryckte uppskattning att få lära sig metoden och riktade många tack och lyckönskningar till utövarna. Nyheterna om den här aktiviteten kommer att cirkulera i ett nyhetsbrev som når ut till 6000 personer och spänner över hela landet.

Utövarna ombads även att lära ut träningsmetoden till den andra bataljonen inom kommunikation.

Utövarna har också fått i uppdrag av den ansvarige officeren inom sjukvård att genomföra en veckas introduktion för deras patienter och andra som till antalet är över 100 personer. Om tre
till fyra dagar kommer utövarna att påbörja det här.

Utövare introducerar Falun Gong-övningarna för Indiens centrala reserv polisstyrka

Översatt från: http://clearwisdom.net/html/articles/2011/5/13/125157.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.