Tyskland: Olika aktiviteter hölls i Mannheim för att öka medvetenheten om förföljelsen av Falun Gong

Den 18 juni 2011 höll Falun Gong-utövare en aktivitet i Mannheim, den näst största staden i Baden-Würtenberg för att öka medvetenheten om Falun Gong. Under dagen undertecknade många människor en petition för att uttrycka sitt stöd för utövarnas insatser mot förföljelsen, samt många visade intresse för att lära sig Falun Gong-övningarna.

 
En utövare förklarar för en förbipasserande om förföljelsen

En turkisk man som bor i Mannheim hade en konversation med en utövare. Han sade att hans yngre bror som bor i Turkiet tidigare var alkoholist och brukade ha ett våldsamt temperament. Men efter att han börjat utöva Falun Gong, har han förändrats som person. Han är nu snäll, lugn och har bra hälsa. Brodern uppmuntrade honom att komma till Turkiet och lära sig träningsmetoden. Den här mannen förväntade sig inte att möta Falun Gong-utövare i Tyskland. Innan han gick tog han med sig många informationsfoldrar och uttryckte stort intresse för Falun Gong.

En annan kvinna frågade efter mer informationsmaterial efter att noga ha tittat på informationstavlorna. Hon undertecknade därefter petitionen och sa till utövarna, "Jag önskar er lycka till!"

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.