Svensk Falun Dafa-konferens för erfarenhetsutbyte

Lördagen den 1 oktober 2011 hölls den svenska erfarenhetsutbyteskonferensen för Falun Dafa-utövare i Stockholm och över hundra svenska utövare samlades för att delta i konferensen och lyssna till tiotalet svenska utövare, både gamla och unga, som delade med sig av sina värdefulla erfarenheter om hur de klarat prövningar på deras varierande kultiveringsvägar genom att använda de grundläggande principerna i Falun Gong, Sanning-Godhet-Tålamod.

Alla Falun Gong-utövare som Clearharmony talar med den här dagen är mycket nöjda med konferensen och många såg det som positivt att kunna mötas och få utbyta förståelse i större skala och under mer ordnade förhållanden. Det framfördes även en önskan till den svenska Falun Dafa-föreningen under konferensen om att anordna Fa-konferenser årligen. En utövare från Lund sammanfattar dagen med orden, ”Man vill bara le!”


Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.