Wang Lijun misstänks för organskörd från Falun Gong-utövare

 
Tsuwei Huang från Falun Dafa Association i Washington D.C. uppmanade den amerikanska regeringen den 13 februari att släppa information om stöld av organ från levande patienter som Wang Lijun ska ha gett dem. (Foto: Epoch Times)

Wang Lijun, den förre polischefen och vice borgmästaren i Chongqing, kan ha deltagit i eller styrt skörd av organ från kinesiska samvetsfångar, enligt en ny rapport från en organisation kopplad till Falun Gong.

Världsorganisationen för undersökande av förföljelsen av Falun Gong (WOIPFG) kopplar i en rapport från den 15 februari samman Wang Lijun med skörd av organ från fångar, något som Epoch Times tidigare rapporterat om. Dessutom kopplas han samman med förföljelsen av Falun Gong, och det antyds att dessa två aktiviteter sammanföll.

Från maj 2003 till juni 2008 var Wang Lijun chef och partisekreterare för byrån för offentlig säkerhet i staden Jinzhou, och från 2004 och framåt var han även vice borgmästare. Han ägnade dock uppenbarligen en del av sin tid till icke officiella uppdrag.

Wang var nämligen även chef för "forskningscentret för fältpsykologi" inom byrån för offentlig säkerhet, och de två verksamheterna delade byggnad.

Det första omnämnandet på kinesiska mediasajter om detta forskningscentrum kom 2005, när Liaoshen Evening News gav en längre presentation av dess aktiviteter. Centret hade i uppdrag att genomföra avrättningar av två brottslingar, vilket bevittnades av reportern och en grupp experter. Enligt artikeln liknade miljön där detta genomfördes ett vetenskapligt laboratorium.

Enligt artikeln blev "forskningscentret" en avrättningsplats där både forskare och experter kunde bevittna "hela processen kring att avrätta en dödsdömd fånge med hjälp av dödlig injektion".

Data som samlades in från dessa avrättningar skulle komma att "bidra stort till forskningen kring ämnen som fångens dödsprocess, fysiologiska förändringar före och efter injektion på en frisk person, spår av gifter i olika organ efter injektionen, psykologiska förändringar hos en person som står inför döden, organtransplantation efter injektionen" med mera, enligt WOIPFG:s översättning av artikeln i Liaoshen Evening News.

2006 fick Wang pris för sitt arbete med organskörd, och beskrev då sitt "fältforskningscentrum" som "transplantationsplatsen, själva platsen för anatomisering, själva platsen för organtransplantation till mottagaren", enligt en artikel som publicerades på stiftelsen Dragon Design sajt. Priset som Wang fick delades ut av Guanghuas vetenskap- och teknologistiftelse, en ideell organisation som Dragon Design tidigare hade kopplingar till, enligt Dragon Designs personal. När Epoch Times ringde upp respektive stiftelse kunde ingen av dem förklara särskilt mycket om priset, utan sade bara att det inte delades ut längre.

WOIPFG hävdar att Wang, enligt deras undersökningar, övervakat ett projekt med namnet "organtransplantation från donatorer som fått en injektion" och som involverade flera universitet och militärsjukhus. Man bifogade ett foto på en marknadsföringsaffisch där forskningscentret för fältpsykologi nämns i titeln och som har detaljer om organtransplantationer från donatorer som givits något slags injektion.

I en tidigare intervju med Epoch Times sade David Matas, en kanadensisk människorättsadvokat som är en av författarna till en rapport om organskörd från Falun Gong-fångar:

– Tidigare använde Kina arkebusering som avrättningsmetod, men sedan bytte de till injektion. I praktiken dödar de inte fången, utan paralyserar denne, och sedan tar de ut organen medan kroppen fortfarande lever.

Wang Lijuns forskning kan ha spelat en roll i denna förändring. Enligt ett CV på nätet var han projektledare för "nyckelprojekt inom traumafri anatomi i asiatiska Stillahavsregionen". Detta projekt inkluderade forskare från Institutet för rättsmedicin vid Berns universitet i Schweiz, Medicinska universitetet i Graz i Österrike, Kinas medicinska universitet, Jinzhous medicinska universitet och Folkets befrielsearmés 205:e sjukhus, enligt WOIPFG.

Wang blev chef för Chongqings byrå för offentlig säkerhet efter att hans politiska beskyddare Bo Xilai förflyttades dit 2008. Enligt en artikel i Global Times, en tidning kopplad till kommunistpartiets språkrör People's Daily, började Chongqing gradvis från och med december 2008 att ersätta arkebusering med avrättning genom injektion.

– Hela poängen med injektion i den här kontexten är att hålla organet vid liv medan de tas ut, så de är friskare. Om de inte skulle göra detta skulle de lika gärna kunna skjuta personen, sade David Matas i en tidigare telefonintervju.

– Den medicinska nackdelen är att substansen som används förorenar organet till viss del, men det hålls vid liv. I Kina har det funnits en rörelse mot att använda injektioner som avrättningsmetod, eftersom man har längre tid på sig att skörda och man får ut fler användbara organ på det sättet. Det är det saken gäller," tillade han.

WOIPFG tror att dessa tekniska landvinningar inom organskörd samtidigt applicerades på Falun Gong-utövare i kinesiska arbetsläger och fängelser. WOIPFG pekar på siffrorna: det stora antalet transplantationer jämfört med det mycket mindre antalet avrättningar och de mycket få frivilliga organdonationerna i Kina.

David Kilgour, före detta riksåklagare och statssekreterare, och David Matas, citerar i sin banbrytande undersökning 2006, som senare blev boken "Bloody Harvest" 2009 officiella kinesiska uttalanden att 60 000 transplantationer ägde rum i Kina mellan 2000 och 2005. De jämför antalet transplantationer under den föregående femårsperioden, som var innan förföljelsen mot Falun Gong började (18 500) som ett baslinjevärde, och utgår från att dessa organ kom från avrättade fångar.

Skillnaden mellan antalet transplantationer som utfördes före och efter förföljelsen – sammanlagt 41 500 - kom troligen från Falun Gong-utövare, enligt Kilgour och Matas.

Wang refererade i sitt tacktal efter han mottagit priset från Guanghua-stiftelsen till "tusentals" fälttransplantationer som genomförts på hans "forskningscentrum" i Jinzhou, under vad som antas vara den mest aktiva perioden för organskörden i Kina.

Andra indicier som WOIPFG presenterat pekar också mot att Wang Lijun var inblandad i organskörd från Falun Gong-utövare, bland annat transkriptioner av telefonsamtal som gjordes 2006 till interneringsläger och domstolar i Jinzhou.

I telefonsamtalen låtsas medlemmarna av undersökningsteamet vara potentiella mottagare av organ från Falun Gong-utövare. En telefonist på en domstol säger: "Nu har vi delat upp arbetet mellan oss. Dödsfall… Falun Gong, vår domstol skickar också våra fall till första brottmålsdivisionen".

WOIPFG bifogar även transkriptioner av en intervju med en polis som arbetade under Wang Lijun i Jinzhou. Han sade att hans jobb var att vakta utanför militärsjukhus och andra byggnader där Falun Gong-utövare torterades eller berövades sina organ. I vittnesmålet berättar han om hur han bevittnat organskörd från en Falun Gong-utövare.

På ett ställe i utskriften av intervjun står: "Fråga: Torterade ni dem vid ett tillfälle under förhörsprocessen för att få fram information, eller vid flera tillfällen? Vittne: Många gånger. Vid den tiden beordrade Wang Lijun, som nu är chef för byrån för offentlig säkerhet i Chongqing, att ”vi måste utrota dem allihop."

Källa: http://www.epochtimes.se/articles/2012/02/29/22904.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.