Tjeckien: Människorättskommitté: Stoppa förföljelsen av Falun Gong

Den 23 maj 2012 diskuterade den tjeckiska senatens utbildnings-, forsknings-, kultur-, människorätts- och petitionskommitté ett förslag om att få ett slut på förföljelsen av Falun Gong i Kina. Medlemmarna var enade om att få ett slut på förföljelsen och antog sedan resolutionen.

 
Ordförande för kommittén Dr. Jaromír Jermář läste upp resolutionen på mötet

Resolutionen kräver att det kinesiska kommunistpartiet (KKP) omedelbart tar bort förbudet mot Falun Gong, löser upp 610-byrån, stoppar förföljelsen av Falun Gong och släpper de inspärrade utövarna och samvetsfångarna.

I resolutionens femte punkt uppmanas Tjeckiens regering och president att hålla samtal med KKP och påtala att de upphör med förföljelsen av Falun Gong.

Härnäst kommer människorättskommittén att diskutera förslaget med utrikes-, försvars-, och säkerhetskommittéerna vid det tjeckiska parlamentet. Resolutionen kommer sedan att presenteras för Tjeckiens premiärminister och president, samt för den kinesiske ambassadören i Tjeckien.

Den tjeckiska föreningen för Falun Dafa och tjeckiska Amnesty international talade vid mötet, introducerade Falun Gong och diskuterade KKPs ofattbara förföljelsen som pågått sedan 1999. Jin Zhao kom till Tjeckien med hjälp av Amnesty International. Hon berättade hur hennes mor fick ett nytt liv genom att utöva Falun Gong, men hon dömdes olagligt till fängelse och torterades då hon inte fogade sig till KKPs hjärntvätt.


Engelsk version: http://en.minghui.org/html/articles/2012/6/1/133736.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.