Italiensk parlamentsledamot ställer fråga gällande Falun Gong till EU-kommussionen

Den 4 juli 2012 lyfte den italienska parlamentsledamoten Cristiana Muscardini frågor gällande trosfrihet för Falun Gong

Frågan innehåller följande:

Den höga representanten bör ha uppmärksammat Kinas (red kommentar: syftar till det kinesiska kommunistpartiet, eller KKP) långdragna åsikt gällande den andliga övningsmetoden Falun Gong och dess vidhållande till att påtvinga andra länder deras åsikt. Till exempel planerar Högsta domstolen i Ryssland att förbjuda Falun Gong-publikationer. Utan tvekan så bryter förföljelsen uppenbart mot mänskliga rättigheter. Religiös- och kulturell frihet är helig. Alla försök till att inskränka på, eller till och med utradera, är ett brott som bör beivras eller å det bestämdaste fördömas. För att stödja den här kampen för frihet och särskilt utöva påtryckningar på Ryssland så lyfter jag härmed nedanstående frågor till kommissionen:

1. Har några åtgärder tagits för att skydda Falun Gong-utövares rättigheter?
2. Vilken internationell organisation vill arbeta för att skydda religionsfrihet, med tanke på de massakerna av kristna nyligen i Nigeria och Kenya?
3. Är ni villiga att kräva ett upprätthållande av mänskliga rättigheter när ni skriver på handelsavtal med andra länder, särskilt de länder som nämns som inte kan upprätthålla dessa rättigheter?
4. Hur kan det vara acceptabelt för länder som Ryssland, som nyligen är med i WTO, att kunna bryta mot mänskliga rättigheter så uppenbart?

Parlamentledmot Cristiana Muscardinis fråga

 

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.