Bulgarien: Utövare har aktiviteter i Sofia för att uppmärksamma 13 år av motstånd mot förföljelse

Den 20 juli 2012 hölls en vädjan vid den kinesiska ambassaden i Bulgariens huvudstad Sofia samt en sanningsklargörande aktivitet i stadens centrum och som organisatör stod Falun Gong-utövare och de som stödjer Falun Gong. Det var den här dagen för tretton år sedan som det kinesiska kommunistpartiets förföljelse av Falun Gong, en kultiveringsmetod som spridits över hela världen för att den gagnar både kropp och själ, blev officiell.

Utanför den kinesiska ambasaden satte utövarna upp en bildutställning om förföljelsen och några av utövarna delade ut information till förbipasserande. Emellertid var det ingen av ambassadpersonalen, då de gick in och ut från ambassaden, som tog emot informationsmaterialet.

 
Utövarna håller en stillsam aktivitet framför den kinesiska ambassaden i Sofia

 
Informationsbord vid tunnelbanestationen

 
Utövare delar ut information om Falun Gong och förföljelsen

På eftermiddagen samlades utövarna vid den mest folktäta tunnelbanestationen i Sofia och satte upp en informationsplats där folk kunde få veta att under de senaste månaderna så har många kineser modigt förespråkat månskliga rättigheter för Falun Gong-utövare i Kina offentligt. Det är flera som står upp för utövare som olagligt hålls fångna i fängelser och arbetsläger bara för att de följer principerna Sanning-Godhet-Tålamod – grundprinciperna i metoden. Förbipaserande skrev på namnlistorna till stöd för Falun Gong och för ett omedelbart slut på förföljelsen.

Engelsk version: en.minghui.org/html/articles/2012/8/5/134805.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.