Informationstidning i Genève: Parlamentsmedlemmar i Genève fördömer Kinas förföljelse av Falun Gong-utövare.

Av Francois Beartschi

Den 27:e november 2002, föreslog parlamentet i Genève en resolution med den preliminära titeln “Mänskliga rättigheter för Falun Gong-utövare missbrukas i Kina”. Man kan uttolka att motivet bakom resolutionen är att parlamentledamöter kritiserade de omänskliga handlingar som sker i Kina.

När man talade om människors värdighet kunde dessa parlamentsledamöter inte längre vara tysta. Genèves parlamentsmedlemmar, som värderar mänskliga rättigheter mycket högt, kommer visdomsfullt engagera sig då ”detta inhumana beteende är oacceptabelt, vi bör använda alla tillgängliga demokratiska medel till att fördöma dessa dåd”. De skrev även att ”oavsett vilka åsikter vi än har, såsom medborgare i ett demokratiskt land, speciellt medlemmar i parlamentet i Genève, måste vi upprätthålla dessa regler”.

Parlamentsmedlemmarna talade även om kristna präster som har blivit arresterade och förvisade, om katolska högheter som har blivit arresterade och kyrkor som har förstörts. De krävde att parlamentet fördömer ”överträdelserna mot de mänskliga rättigheterna i Kina” och dessutom att regeringen vidtar åtgärder att förbjuda representanter för den kinesiska regimen från att trakassera Falun Gong-utövare på schweiziskt territorium, helt i enlighet med Schweizs lagar.

Resolutionen, som uppkom på initiativ från åtta parlamentsledamöter, kommer att diskuteras under Genèves parlaments öppningsceremoni. Det måste påpekas att under den tidigare delen av nittiotalet stöttade regimen Falun Gong, då det är en qigong-metod som förbättrar kropp och sinne. För närvarande trakasseras Falun Gong-utövare oavbrutet i Schweiz av den kinesiska regimen, och det är därför parlamentsledamöterna kräver att regeringen hjälper till att få ett slut på trakasserierna från Kinas representanter på schweizisk mark.

Det står alldeles klart att många människor som har en livsåskådning också har blivit förda bakom ljuset av den kinesiska regimens kampanj att förtrycka Falun Gong. Folk tenderar att försumma många detaljer, vilket inkluderar grundläggande mänskliga rättigheter, av rädsla att Falun Gong är något dåligt. Några franska tidningar har även publicerat oansvariga artiklar om utövare som fängslats, som egentligen borde få ta emot sympatier för den allvarliga och brutala förföljelsen som de genomlider där borta. Människors åsikter var mer eller mindre felaktigt manipulerade av dessa oansvariga rapporter,

Men människor måste alltid få ha hoppet kvar. Om folk värderar mänskliga rättigheter bättre kommer de regeringar som väljer att förfölja mänskliga rättigheter att gradvis försvinna, och i förlängningen kommer den kinesiska regeringen också inse att det inte finns någon möjlighet att fortsätta med den.

Översatt från: http://clearharmony.net/articles/200211/8064.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.