Tre korta berättelser om människor som känner till sanningen

En kvinna med känsla för rättvisa
En Falun Dafa-utövare jag kände talade ofta varmt om Falun Gong och förklarade sanningen om förföljelsen för sin moster. Efter att hon fått reda på sanningen och förstått att denna utövare hade förföljts av onda människor, sa hon “Om de vågar göra så en gång till i framtiden, kommer jag att skriva och vädja för dig. Tala bara om vart jag ska skicka det.” När utövaren berättade att gott skulle belönas med gott och ont med ont, sa hon med fast övertygelse, “Jiang Zemin och de där poliserna är verkligen onda. Det är dags att ont ger ont tillbaka.”
En dag vek utövaren ihop några flygblad som förklarade sanningen. När mostern fick se detta sa hon, ”Så många flygblad du har. Ska du dela ut allihop? Ge mig några, så hjälper jag till att dela ut dem.” När hon återvände efter att ha delat ut flygbladen, berättade hon detaljerat var hon hade delat ut dem.

En passagerare på ett tåg försvarar en Falun Dafa-utövare
När han fick se att en utövare läste ”Essentials for Further Advances”, (En Falun Dafa-bok, skriven av Li Hongzhi) blev en passagerare på ett tåg chockad och han sa, ”Hur kan du vara så modig att du läser den boken i dessa farofyllda tider?” Utövaren svarade lugnt, ”Den här boken lär en att bli en bättre person. Den lär inte ut någonting felaktigt, så varför skulle jag vara rädd?” Utövaren läste sedan upp ett stycke för passageraren. Passageraren kände sig oroad för utövarens säkerhet och använde sin egen kropp för att förhindra att utövaren sågs läsa ur boken.

”I framtiden kommer jag att säga att Falun Dafa är bra”
En utövares yngre kusin kände förut inte till sanningen bakom förföljelsen av Falun Dafa. Hans kusin berättade för honom att om de inte tillät att han övade, skulle han bara sluta. Utövaren förklarade sanningen genom att berätta vad de onda människorna hade gjort, han förklarade principerna för att bli en bättre person och han citerade dikterna i Hongyin (En diktsamling av Lärare Li) för honom. Efter att hans yngre kusin förstått sanningen sa han att i framtiden om folk frågade honom, skulle han säga att Falun Dafa är bra. En tid senare citerade han även dikten ”Att härda sinnet och hjärtat.” När han såg Dafa-slagord, brukade han oftast läsa dem tyst för sig själv och sedan berätta för utövaren hur han återigen såg hur bra Falun Dafa var. Falun Dafa har återupprättat renheten i ett barns hjärta.

http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2001/12/6/16558.html
http://minghui.ca/mh/articles/2001/11/28/20521.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.