Sanningen om Dafa skakade om hela marknaden

Den andra dagen i månaden är en bråd dag på marknaden, och i början av oktober 2001 beslöt flera utövare att tillvarata det goda tillfället att klargöra sanningen om Dafa för människor. Så vi skred till verket så snart natten föll på. Staden låg i mitten och i utkanterna fanns fyra byar och en väg som ledde till ytterligare två byar. Vi distribuerade Dafa-flygblad från dörr till dörr i de omkringliggande byarna och sedan satte vi upp färggranna Dafa-affischer och banderoller på väggar, telefonstolpar och träd. Efter att arbetet var avklarat i byarna strålade vi samman för att arbeta i staden och på marknadsplatsen och satte upp Dafa-affischer och texter över hela staden. Vi höll på för fullt hela natten och delade ut tusentals flygblad och hängde upp hundratals banderoller.
De människor som kom tidigt läste materialet och berättade sedan för andra och snart var nyheten spridd både i och utanför staden. Många människor som inte hade tänkt handla från början kom en efter en för att titta. I flera dagar därefter var Falun Dafa det stora samtalsämnet runtom i staden.
Aktionen väckte många godhjärtade människor ur villfarelsen. Samtidigt kände vi verkligen hur angeläget det är att klargöra sanningen för det kinesiska folket.

Källa: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2001/12/17/16898.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.