Uttalande av T. Kumar, Chefsföreträdare Asia-Pacific, Amnesty International

Uttalande av T.Kumar, Chefsföreträdare Asia-Pacific,
Amnesty International

”Som internationell organisation för mänskliga rättigheter … (är vi) bekymrade över de massiva åtgärderna mot medlemmar av Falun Gong. Tiotusentals Falun Gong-medlemmar arresterades av kineserna bara därför de utövade sin egen tro. Det här är människor som är vanliga kinesiska samhällsmedborgare. De har aldrig skadat någon … de är inga kriminella. Men de styrande i Kina arresterade dem och gav dem långa fängelsestraff, långa år, efter orättvisa rättegångar. Vi har dokumenterat rättegångar för stängda dörrar där ingen visste vad som hände under rättegångarna, och ingen visste vad som hände efteråt. När medlemmar arresterades blev de vanligtvis torterade och vi har rapporter …”

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.