Forskningsrapport från Taiwan visar att Falun Gong leder till en förbättrad fysisk och psykisk hälsa samtidigt som kostnaderna för sjukvård minskar (Foton)

Dr Hu Yu-Whuei från Ekonomiska institutionen inom National Taiwan University har nyligen publicerat en forskningsrapport som visar att 72% av de som utövar Falun Gong bara använder ett sjukförsäkringskort per år efter att de börjat utöva Falun Gong, en minskning av användningen med närmare 50%. [Ett sjukförsäkringskort ger innehavaren möjlighet att besöka en vårdinrättning upp till sex gånger; efter det måste kortet förnyas.] Att kultivera Falun Gong har en stark effekt när det gäller att avlägsna skadliga och beroendeframkallande vanor och förbättrar det emotionella hälsotillståndet. För de som under flera år regelbundet besökt sjukhus, innebär resultaten en stor lättnad.

Forskningsprojektet omfattade Falun Gong-utövare från hela Taiwan. Undersökningar gjordes i en femtedel av alla städer och distrikt, 1182 godkända frågeformulär samlades och behandlades genom statistisk analys.

Rapporten visade att Falun Gong har en anmärkningsvärd effekt när det gäller att avlägsna ohälsosamma vanor, 81% av rökarna hade slutat med tobak, 77% hade slutat dricka alkohol, 85% hade slutat med spel och dobbel och 85% hade slutat helt med att tugga betelnötter (en beroendeframkallande och ohälsosam vana i Sydostasien). Dessa fakta visar att utövande av Falun Gong verkligen har en positiv och anmärkningsvärd påverkan på den sociala miljön.

Dr Hu påpekade att forskningen visar att Falun Gong också starkt bidrar till att harmonisera det psykiska tillståndet. Graden av tillfredsställelse över det egna hälsotillståndet ökade från 24% till 78%; tillfredsställelsen över den egna förmågan att hantera den dagliga situationen ökade från 36% till 81%. Dessutom visade 33% av personerna tendenser på nervositet och melankoli tidigare, men mindre än 3% rapporterade sådana känslor efter att ha börjat utöva.

Dr Hu menade att utövande av Falun Gong, då sjukförsäkringssystemet för närvarande råder brist på ekonomiska resurser, inte bara utgör ett sätt att effektivt minska de medicinska kostnaderna, utan också erbjuder ovärderliga fördelar för människors fysiska och mentala välbefinnande. Hon anser att regeringen och de akademiska kretsarna borde verka tillsammans för att skapa en djupare förståelse för Falun Gongs påverkan på människors hälsa. Hon hoppades få stöd från Bureau of National Health Insurance för att kunna genomföra mer forskning beträffande Falun Gong-utövares hälsa.

Dr Hu har studerat hälsoekonomi under många år och är själv en Falun Gong-utövare. Hon genomförde forskningen baserad på personliga erfarenheter och akademiska kunskaper, med stöd från Taiwans Falun Dafa-förening. Den förtjänar uppmärksamhet från alla delar av samhället.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a18500-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.