Schweiz: Namninsamling begär utredning av kkps organskörd på levande

Schweiziska Falun Gong-utövare har sedan den 6 oktober 2012 hållit aktiviteter i Geneve och Bern för att samla in namn som ska kräva en oberoende FN-utredning av organskörden från levande Falun Gong-utövare begått av det kinesiska kommunistpartiet (kkp).

Guo Jun, chefsredaktör på kinesiska Epoch Times talade vid en officiell FN sidopanel den 17 september om hennes undersökning av organskörden på Falun Gong-utövare av det kinesiska kommunistpartiet och begärde FN att göra en nödutredning av brotten. Chefsrepresentaten för Internationella organisationen för utbildningsutveckling Dr. Park framförde samma åsikt under panelen. Detta var första gången som den här frågan lyftes upp under en FN-konferens för mänskliga rättigheter sedan brotten om organskörden på levande Falun Gong-utövare exponerades i mars 2006. För att höja medvetandet ytterligare samlade schweiziska Falun Gong-utövare in namnunderskrifter för att begära genomförandet av utredningen kring organskörden.

Folk skriver under för att ge sitt stöd till genomförandet av utredningen av kkps organskörd på levande Falun Gong-utövare Folk signerar för att ge sitt stöd åt utredningen Folk signerar för att ge sitt stöd åt utredningen

Utövare i Geneve togs emot varmt av polisen när de ansökte om tillstånd för aktiviteten på polishuset. Tjänstemännen hade redan hört talas om organskörden. Ansökan fick ett snabbt bifall. En del polistjänstemän ursäktade sig om att inte kunna signera petitionen i tjänst, men sade att de definitivt skulle göra det efteråt.

Många hade hört talas om kkps brottsliga organskörd från media och vänner. De skrev under petitionen så snart de såg en aktivitet på gång. En del uttryckte sitt stöd till Falun Gong-utövare. Andra tog med sig familjemedlemmar för att skriva under. En butiksägare bad om ett tomt petitionsförmulär så att han själv kunde hjälpa till att samla in namn från sina kunder.

Över tusen signaturer samlades in i Geneve på bara tre dagar. Schweiziska utövare kommer att fortsätta att samla in namn i andra städer.

Översatt från: http://en.minghui.org/html/articles/2012/10/20/135968.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.