Utövares Forum

Erfarenhetsberättelser | Erfarenheter | Utbyte | Nybörjare | Jingwen

 • Avundsjukans manifestation

  Roten till mina tankar var avundsjuka. Den har även manifesterat sig när jag pratade med andra utövare.
 • Hur jag kunde se mina egna fasthållanden i andras tillkortakommanden

  Jag insåg att närhelst det uppstod konflikter kring dessa elever, istället för att se inåt, så gjorde mina förutfattade meningar om dom mig jättearg, och för att behålla min auktoritet så slog jag genast ner på deras beteende
 • Ett mirakel hände i slutet av mitt liv

  Innan jag började öva Falun Gong var jag mycket svag och sjuk och låg till sängs med alla typer av sjukdomar; såsom hjärtproblem, lågt blodtryck och svår ledgångsreumatism.
 • Redo att ta ett stort steg

  Jag skulle vilja dela med mig min senaste kultiveringserfarenhet sedan 2½ månader tillbaka. Den här perioden har verkligen varit mycket speciell och jag hoppas att den kommer att uppmuntra er andra.
 • ”Sanningen är rakt framför oss”

  Jag genomgick en operation för att ta bort en cancertumör i min tjocktarm den 31 maj 2012. Efter operationen kom en vän, som utövar Falun Gong, för att träffa mig. Hon berättade för mig och min familj om Falun Gong; att det är en traditionell meditationsutövning för sinnet och kroppen och som förföljs brutalt av den kinesiska staten.
 • Sett i andra dimensioner: Försaka inte det som Mästaren har gjort för oss

  Jag skulle vilja dela med mig det jag nyligen har sett med mitt himmelska öga och som visar den enorma uthålligheten, givandet, förväntningar och förhoppningar som vår Mästare har. Mitt syfte är att uppmuntra andra utövare att ta Fa som lärare och kultivera flitigt.
 • Om att eliminera agg

  Att låsa in andra är att låsa in sig själv. Att låsa in det förflutna är att låsa in sitt hjärta. Agg växer inne i ett mörkt hus. Öppna fönstret och låt solljuset komma in.
 • Tiden väntar inte på någon

  Möjligheterna är verkligen begränsade, så låt oss värdesätta varje dag Mästaren har förlängt för oss, så att vi kan höjas.
 • Om utövare och ta emot kritik

  När jag hjälpte andra utövare att komma över sin sjukdomskarma, upptäckte jag att det fanns ett gemensamt problem som gjorde att de inte kunde ta emot kritik. Det här problemet hindrade dem att höja sig i sin kultivering. Mästaren har också talat om den här frågan.
 • Erfarenhetsutbyte om min kultivering

  För att uppmuntra mig själv i min kultivering läser jag ofta artiklar från Minghuis webbsida. Jag gick också till konferensen i Madrid i oktober 2014 och New Yorks Fahui i maj 2015. På denna konferens i Wien ville jag dela med mig av mina anspråkslösa kultiveringserfarenheter emedan jag vet att alla våra kultiveringsvägar är olika och unika och att allt vi gör och allt vi möter är en del av vår kultivering. Jag bad sedan vår vördade Mästare om hjälp.
 • Erfarenhetsberättelse

  Jag heter Mai och kommer från Sverige. Sedan jag var runt 19 år har jag undrat, vad kan jag göra för att slippa komma tillbaka till denna nivå av mänsklighet.
 • Kultiveringserfarenheter i Nordirland

  Jag flyttade till Belfast 2014, och endast ett fåtal personer kände till Falun Gong. Kineserna som lever där hade inte haft många möjligheter att träda ut ur det kinesiska kommunistpartiet (KKP) och dess anslutna organisationer. Jag var medveten om att jag måste ha en ödesbestämd relation med dem och att det var Mästaren som hade arrangerat för mig möjligheten att rädda kännande varelser i Nordirland.
 • Kultivering på arbetsplatsen: Nuvarande förståelser om Fa-principer

  Bästa medutövare,Jag är Petra, en tysk Falun Dafa-utövare. Det var för elva år sedan jag började utöva Dafa. Jag var mycket flitig i början och fortsatte vara det i flera år. Jag började emellertid under de senaste åren slå av på takten i min kultivering. Det var först helt nyligen som jag insåg detta.
 • Så minns jag min kultiveringsväg

  Jag heter Sergey och jag är 41 år. Jag började studera Fa och klargöra sanningen år 2000. Efter att ha läst Mästarens ord från "Fa-undervisning vid 2015 år Fa-konferens i New York" kände jag att jag ville dela med mig av mina erfarenheter på en konferens.
 • Kultivering under Shen Yun-promotion

  Jag tog över samordningen av klubbpresentationer förra året. På ett personligt plan är denna verksamhet av stort intresse för mig, eftersom människor i högre klass kan nås via denna verksamhet lättare och vi kan prata med dem mer ingående. Vi kunde organisera en presentation genom huvudsamordnaren för Europeiska Falun Dafa-föreningen i Wien under januari i år. Även om många klubbar visade intresse för att vara värd för en presentation var det mycket som föll bort på grund av en kort tidsram. Detta var, som det i slutändan visade sig, ett problem som dök upp på ytan, men var ett tillfälle för mig att hitta tillkortakommanden i mitt hjärta. Jag kände dock inte igen detta i början. I stället upplevde jag ett växande tryck och utvecklade tanken: "Jag måste skaffa ett så stort stöd. Jag måste fastställa datum för presentationerna."