Utövares Forum

Erfarenhetsberättelser | Erfarenheter | Utbyte | Nybörjare | Jingwen

  • Ett problem löst efter att fasthållanden släppts

    Jag hittade en plats till vår lokala Fa studie grupp förra april och betalade hyran för hela året. Jag kände mig nöjd att vi hade en plats att studera Fa för hela året. Hyresvärden besökte mig två dagar senare och sa ”Du är fortfarande skyldig mig lite hyrespengar, du gav mig aldrig den korrekta summan.” Jag kom ihåg att jag hade räknat ut det så jag blev väldigt förvirrad till att hon kände på det viset.
  • Uppmuntrar andra att memorera Fa tillsammans

    Jag föreslog till min fa-studiegrupp att vi skulle memorera Fa tillsammans så att vi kunde uppmuntra och påminna varandra, samt att det inte var för sent att göra det. Jag sade också att om vi kunde uppnå detta tillsammans, skulle vi få så mycket.
  • Att erhålla Fa

    Jag växte upp i Uppsala och hade en relativt trygg uppväxtmiljö, men kände alltid att något saknades. Mitt tredje öga öppnades under speciella omständigheter när jag var omkring 18 år. Jag förstod att människor levde i en degenerad illusion samt att en stor messias hade kommit till jorden. Jag förstod att jag hade ett uppdrag att rädda människor men förstod inte varför eller hu
  • Värdesätt kultiverings möjligheter och titta inåt

    Jag heter Marja-Leena och bor i Sverige sedan 1971. Jag är ursprungligen från Finland. Jag har rest och arbetat i många länder då jag var inriktad på att lära mig språk vilket jag också fick användning för både i mitt arbete och när jag blev Falun Gong-utövare. Jag kom i kontakt med Falun Dafa 1997.
  • Att ihärdigt delta i gruppövningen utomhus

    Före den 20:e juli 1999 kunde man se Falun Gongs övningsplatser överallt i Kina, i alla parker i alla städer, morgon och kväll, vardagar som helger. Denna miljö försvann sedan förföljelsen av Falun Dafa började, och jag saknar verkligen den gamla tiden. Sedan jag har flyttat utomlands har jag fått chansen och friheten till att delta i utomhusövning, vilket jag verkligen värdesätter.
  • Mitt liv har ändrats

    Hösten, oktober 1998 var jag mogen att erhålla Fa, några veckor innan bad jag universum om att få leva ett Liv i Sanning, ett Sant Liv. En god vän kom till mig med boken Zhuan Falun och vi satt hela eftermiddagen och kvällen och gick igenom övningarna. Vi diskuterade principer i kultiveringen och jag förstod att något hade hänt, att jag hade blivit bönhörd och att stunden som jag hade väntat på i hela mitt liv hade kommit.
  • Hur en ung utövare klargör sanningen vid en turistattraktion

    Mitt namn är Hu, jag är 15 år gammal och har kultiverat Dafa med mina föräldrar sedan jag var liten. År 2011 flyttade min familj från Beijing till Sverige.
  • Hur ilska släpps efter att tanken ändras

    Jag började titta på vad är det för situationer som får mig att bli arg. Det jag såg var att när min upplevda matriella vinning, var hotad, så kunde det resultera i att jag blev arg eller irriterad.
  • Mästaren ser efter mig under min kultivering

    När jag öppnade Zhuan Falun första gången i januari 2005, läste jag den rakt igenom. Det enda som fastnade i mitt minnet var: ...du med en kropp som bär på sjukdomar, du kan inte kultivera. Och jag var sjuk, jag hade pressat mig själv så hårt att jag fått en hjärnskada, som gjorde att det var tämligen tomt i huvudet, jag inte kunde tänka, fundera, och minnet var uruselt.
  • Att släppa rädslor och fasthållanden

    Jag ska berätta om att släppa rädslor och föreställningar i min kultivering.
  • Att uppfylla mitt uppdrag under Mästarens oändliga nåd

    Jag erhåll Dafa för fem år sedan, och jag visste inte vid den tiden att jag hade hittat universums högsta Fa och att jag skulle få den enorma möjligheten och äran att bli en Dafa-lärjunge under Fa upprättandet, under vår medkännande Mästares stora nåd.
  • Kultiveringserfarenhet från arbetet med New Tang Dynasty Television

    Mitt namn är Jiao Li och jag fick Fa i slutet av 2001 i Tyskland. I början tittade jag alltid inåt även när det gällde triviala saker. Jag gjorde det till och med gladeligen eftersom jag kände att jag var den lyckligaste varelsen i hela världen. Så länge jag har Dafa behöver jag ingenting annat.
  • Att stå fast i kultiveringen

    Jag lämnade mitt hemland Grekland 1999 för att studera medicin i Italien. År 2007, då jag fortfarande studerade, fick jag höra talas om organstölderna i Kina av en utövare. Han uppmuntrade mig att studera och utöva Falun Dafa men min karma hindrade mig från att börja kultivera.
  • Ingen trivial sak i kultivering

    Jag fick Fa i Frankrike i november 2006. Efter att ha kultiverat i elva år verkar det som att jag bara helt nyligen vet hur jag ska ta eget initiativ till att kultivera och mestadels var jag i ett passivt kultiveringstilltånd samtidigt som jag hade fasthållanden till att göra saker. Varje gång det uppstod konflikter hade jag inget annat val än att motvilligt titta inåt. Idag vill jag dela med er några av mina kultiveringserfarenheter.
  • Min erfarenhetsberättelse

    Mitt namn är Davide och jag är en 23 år gammal utövare från Italien. Jag fick Fa i juni 2014 när jag läste Zhuan Falun. Redan under första kapitlet förstod jag att jag hade hitatt det jag hade letat efter. Många av mina frågor som jag hade ställt tidigare år – Vem är jag? Vad är mitt syftet med mitt liv? Var kommer jag ifrån? Vad är sanningen? – alla dessa frågor besvarades i ett ögonblick. Meningen med livet var inte längre ett mysterium för mig. Jag bestämde mig då för att bli en Dafa utövare