Åtta parlamentsledamöter från Slovakien ber om ett slut på förföljelsen av Falun Gong i Kina

Åtta parlamentsledamöter från Slovakien ber om ett slut på förföljelsen av Falun Gong i Kina

I januari 2013, lade åtta slovakiska ledamöter i Europaparlamentet fram en resolution angående förföljelsen av Falun Gong i Kina.

Resolutionen togs upp i utrikeskommittén som beslutade att sända ett brev till Catherine Ashton, chef för EU:s utrikespolitik, i vilket de frågade lite om läget för EU-Kina dialogen angående brotten mot Falun Gong-utövares mänskliga rättigheter. När de fått svar ska de mötas igen angående den här saken.

Den föreslagna resolutionen:

A) Uttrycker solidaritet med förföljda Falun Gong-utövare i Folkrepubliken Kina och med deras familjer som utstått förföljelse under de senaste åren.

B) Ber Slovakiens regering och Slovakiens president att använda lämpliga tillfällen under samtal med Folkrepubliken Kinas regeringsdelegater och kräva ett slut på förföljelsen av Falun Gong-utövare samt att släppa de utövare som hålls fängslade.

Diskussionen som ligger till underlag för resolutionen är fyra sidor lång och förklarar att Falun Gong är en andlig och moralisk övningsmetod som innehåller meditation och övningar som baseras på principerna Sanning-Godhet-Tålamod. Från introduktionen till allmänheten 1992 till 1999 så hade övningsmetoden 70 miljoner utövare. Falun Gong-utövarna i Kina har blivit orättfärdigt förföljda för sin tro sedan 1999 och förföljelsen står i strid med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och de lagar som accepteras.

Diskussionen fortsätter att beskriva förföljelsens historia och inkluderar detaljer från David Kilgours rapport, citat från resolutioner i andra länder och åsikter hos utrikesdepartement och nämner att de nya ledarna i Kina inte är villiga att ta ansvar för förföljelsen av Falun Gong.

Sammanfattningsvis avslutas diskussionen med ett uttalande om att goda relationer, inkluderat ekonomiska relationer mellan Kina och Slovakien, kan förverkligas endast med delad respekt och öppenhet som grund, och att resolutionsinitiativet vill vara ett bidrag till detta.


Engelsk version: http://en.minghui.org/html/articles/2013/2/19/138192.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.