Närkes Allehanda: Med Falun Gong mår de bra i kropp och själ I Sydnärke utövas den kinesiska metoden på flera håll

Artikeln publicerades i Naerkes Allehanda den 6 mars 2014

Det är lugnt och tyst när NA anländer till badhuset. Några ljus lyser upp det nedsläckta rummet och musik hörs på låg nivå. De fyra stående övningarna som görs inom Falun Gong är avklarade, och nu återstår den femte som är sittande meditation.

– Jag sover bättre, hittar ett lugn och kan lättare slappna av, säger Barbro Berg när musiken tystnat.

– Man blir alldeles varm för cirkulationen kommer i gång. Man kan komma och gå som man vill, och göra de rörelser man klarar. Det passar alla, intygar Siv Gäverth.

Varmbadhuset i Askersund är en av övningsplatserna för föreningen Friends of Falun Gong Södra Närke. Den nystartade föreningen är ideell, partipolitiskt och ekonomiskt oberoende.

– Syftet är att sprida kunskap och ge möjlighet att prova Falun Gong. För mig är metoden en positiv kraft, jag blir glad och rensar hjärnan, säger Pernilla Gäverth, ordförande i föreningen.

Falun Gong har ursprung i buddhistisk lära och kommer från Kina. På golvet i lokalen ligger pappersnäckrosor med de tre levnadsprinciperna skrivna; sanning, godhet och tålamod.

– Men det är upp till var och en hur mycket man tar till sig själva filosofin, eller om man vill stanna vid övningarna, säger Pernilla och fortsätter:

– I Kina har Falun Gong förbjudits och utövare förtrycks. Eftersom det blev så populärt och man utvecklas till att bli en starkare person sågs metoden som ett hot för regimen. Därför försöker vi i föreningen också göra andra aktiviteter, bland annat sådana som främjar mänskliga rättigheter.

Källa: http://na.se/nyheter/askersund/1.2410452-med-falun-gong-mar-de-bra-i-kropp-och-sjal

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.