Ukraina: ”Det ni gör är väldig viktigt”

Falun Gong-utövare i Ukraina åkte till tre större städer i två helger i början av augusti för att introducera Falun Gong och berätta om förföljelsen i Kina. De lyfte särskilt fram de statligt sanktionerade organstölderna från Falun Gong-utövare i Kina.

 
Visar Falun Gongs övningar och delar ut information i Poltava, Ukraina

 

 
Introducerar övningsmetoden och exponerar förföljelsen i Svityaz, Ukraina

 

 
Delar ut informationsmaterial, samtalar med förbipasserande om Falun Gong och samlar namn i Lviv, Ukraina

 

 


Utövarna kom från flera städer till västra Ukraina den 2-3 augusti. I Svityaz, Truskavets, visade de Falun Gongs övningar och det var många turister som blev intresserade av övningsmetoden då de var på orten för deras hälsa, så utövarna delade ut introduktions DVDs till alla som ville lära sig.

I Lviv, ville folk gärna skriva på petitionen för att få ett slut på förföljelsen och organstölderna när de fått kännedom om situationen i Kina.

Det var många som köpte boken Zhuan Falun och bad om en övnings-dvd. De tackade utövarna så mycket och sade att ”det ni gör är väldigt viktigt!”

On August 9, practitioners went to Mirgorod, a popular resort city in the Poltava region of Central Ukraine, to introduce Falun Gong. While they were demonstrating the exercises downtown, a woman walked up to them from the beach and announced, “Nearly everyone there is talking about Falun Dafa, so here I am."
Den 9 augus

Engelsk version: http://en.minghui.org/html/articles/2014/8/15/2526.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.