Erfara Dafas mirakel när man ägnar uppmärksamhet till de tre sakerna

Erfarenhetsberättelse från den Europeiska Fa-konferensen 2014
 

Ärade Mästare och medutövare,

Jag började att utöva Falun Dafa år 1997. Sedan dess har Mästaren hjälpt mig att släppa fasthållanden genom att gå igenom tester eller när jag möter prövningar och problem. Dessutom så bekräftar jag att en Dafa lärljunge måste göra de tre sakerna. Jag känner brådskan och ansvaret från det enorma Fa-upprättandet.

Önskningar förverkligas på grund av Dafa

För 15 år sedan började jag att arbeta på ett internationellt företag. Med hjälp från Mästaren kunde jag minska min arbetstid från 100 procent till 40 procent under de senaste åren. Fastän min arbetsplats gjorde personalminskningar med de yngst anställda som sades upp först, så drabbades min anställning av nedskärningar det förra året. Det hände ändå ett mirakel! Jag flyttades till en annan avdelning för att arbeta deltid med till och med en högre lön.

Mästaren sa: ”Jag tror inte att det behöver sägas så mycket om vikten av detta, eller hur? Det är ert ansvar att rädda människor, och något som varje Dafa-lärjunge måste göra. Du kanske säger: ”Jag har kultiverat rätt bra. Jag läser boken varje dag och jag gör övningarna länge.” Men jag skulle säga att det inte är kultiveringen för en Dafa-lärjunge i Fa-upprätandeperioden; du har inte kultiverat. Och hur kommer det sig? För att Dafa-lärjungar inte är munkarna från förr, vilka bara sökte personlig Fulländning. Dafa-lärjungar har ett uppdrag, och det är därför ni kallas ”Dafa-lärjungar”. Ert mål är inte er personliga Fulländning. Det är att leda en stor grupp liv till Fulländning. Så ni måste göra det.” (Fa-föreläsning vid 2013 års Fa-konferens i Stor-New York)

Ta vara på varje möjlighet

Varthän jag går så möter jag människor som har ödesförbindelse. Därför så jag har flyers på kinesiska, tyska och engelska i min väska. Min man brukar regelbundet ta med mig på resor utomlands. Jag använder den här möjligheten till att informera människor om förföljelsen. Vi brukar vanligtvis träffa på många människor från de högre samhällsskikten. Jag brukar försäkra mig om att berätta om Shen Yun föreställningen för dom och dess värde för samhället. Före att jag har sådana möten så brukar jag recitera Lun Yu, Hong Yin eller så sänder jag upprätta tankar. Kort därefter så lugnar mitt hjärta ner sig och jag känner att det är enklare att möta människor. Jag anser att sådana tillfällen inte inträffar så ofta längre och efteråt så är det för sent att ångra sig. Mästarens ord gav mig mycket självförtroende om och om igen.

Fantastisk så kallad Taxi service

Min man var i Geneve under alla de tre dagar som Shen Yun hade föreställning där och varje kväll välkomnade han arbetskamrater dit. Han stötte på ett problem före primär förestälningen i Geneve. Han måste deltaga i ett arbete i närheten av Zurich. Därför så planerade han att ta tåget till Geneve sent på eftermiddagen. Oturligt nog så hade han missat de lokala tåget och väntade på busstationen för att ta en buss och hinna med nästa tåg på Zürich centralstation. Det fanns inga bussar under ganska lång tid. Det var däremot en stor vit bil som stannade framför honom. Ett äldre och ganska elegant par frågade honom vart han skulle. Detta var första gången någonsin i hela hans liv som någon tog kontakt med honom för att erbjuda skjuts. Tack vare denna så kallade Taxi service så kunde han hinna med express tåget till Geneve. Han kom fram till föreställningen 30 minuter innan och kunde välkomna sina vänner.

På grund av ovanstående så har jag förstått att våran medkännande Mästare kommer att ta någon som är godhjärtad under sina vingar även om denne är en vanlig människa. Detta är på grund av att de värdesätter och stödjer Dafa. Tack Mästaren för din oändliga medkänsla

Det värdefulla med Shen Yun promotion för att höja Xinxing

Mästarens medkänsla är oändlig. Shen Yun räddar kännande varelse med formen av konst på hög nivå. När jag hörde om detta projekt för första gången skakades mitt hjärta och jag var tacksam. Jag är säker på att detta är bara en chans i livet att hjälpa Mästaren att rädda kännande varelser.

Utövare i Schweiz har haft möjligheten att välkomna Shen Yun under ett antal år och har gett människor i det landet möjlighet att lära sig om denna gudomliga kultur. Jag hade möjligheten att lära mig mycket från medutövare under promotion aktiviteter och under samma gång så hittade jag mina fasthållanden.

Mästaren sa: ”Tänk då på detta: vem var det som etablerade Kinas femtusenåriga civilisation? Hela mänskligheten. Gudar hade planerat att använda kinesisk kultur under Fa-upprättandet, och den var något som gudar grundade. Det är en halvgudomlig kultur, trots allt. Vad den kulturen har är helt enkelt enastående, och exemplen på strålande saker under de femtusen åren av civilisation – inklusive dess historiska berättelser, vilka helt enkelt är för många för att kunna räknas – är alla ljuspunkter i en gudaskänkt kultur, och det är en kultur som etablerades under den process då människan fostrades från det hon var i en avlägsen forntid till den människa vi har idag, med ett modernt sätt att tänka”(“Dafa-lärjungar måste studera Fa Fa-föreläsning vid Fa-konferensen 2011 i Washington DC Metro Area”)

Mästarens ord berörde mig djupt och det blev klart för mig att Mästaren ger oss denna chans bara en gång för att förbättra oss i kultivering och uppfylla våra löften.

Precis som i ett heligt tempel

Jag spenderade flera dagar i veckan i Geneve när vi hade promotion aktiviteter. På grund av att det var många utövare som kom långt ifrån så bodde vi i ett skyddsrum som var en plats där vi också kunde lagra vårt material. Med hjälp av dagliga FA-studier, övningar och utbyte av erfarenheter så etablerade vi ett rent energifält. Vi samtalade inte om vardagliga händelser utan koncentrerade oss på att disciplinera oss själva i kultiveringen och promotion. Ofta så kände jag det som att jag var som en munk i ett heligt tempel.

Erfarenhetsutbyte hjälper mig mycket att titta inåt mer under den perioden som vi har promotion och på så sätt göra allting bättre. Igen och igen så är jag mycket glad över hur samarbetet förbättras när vi är tillsammans som en grupp. Faktiskt så hade jag svårt för att gå upp på morgonen och göra övningarna utan att äta frukost innan. Detta blev mycket lättare i den här gruppmiljön och inte bara det, men Fa studierna hjälpte mig verkligen att upptäcka mina fasthållanden.

En incident under 2014 när vi hade promotion aktiviteter berörde mig mycket. Vi var två som hade en informationsmonter i ett stort och exklusivt varuhus i Geneve. I Geneve så var det en dam som hade sin högra arm i en mitella. Hon bad mig att fylla i lotto formuläret, eftersom hon inte kunde göra det på egen hand. När jag fick reda på hennes namn, så frågade jag henne om det fanns en chans att hon var uppvuxen i min hemstad vilket hon bekräftade. Plötsligt så kände vi igen varandra, eftersom vi hade gått i samma klass för ungefär 45 år sedan. Vi hade inte träffat varandra förut under alla dessa år. Hon såg Shen Yun och bara älskade det.

Att tålmodigt förklara upprepade gånger löser upp knutarna

En vinter hade jag en hes röst och jag kunde knappt få fram ett ord. Jag var ändå glad att jag åkte till Geneve och förnekande störningarna från de gamla krafterna. Vid ett annat tillfälle, så kom det en dam tillbaka till vår informationsmonter. Jag visade videon för henne som också inkluderade den levande orkestern. Vid slutet av Videon så sa hon: “Jag gillade inte att lyssna på kinesiska ljud efter att ha hört det på Beijing opera. Nu är jag helt berörd och kommer komma med min vän”

En liten flicka som var ungefär 6 år gammal passerade vårat informationsmonter flera gånger och tittade på videon från Laussane 2013. Hon ville se föreställningen, men hennes föräldrar måste arbeta. Hon kom flera gånger och fortsatte att berätta för mig om sina föräldrar. Detta meningsfulla möte berörde mig djupt. Många gånger var det barnen i familjen som var bidragande till att familjen köpte biljetter till föreställningen. Det var många gånger som jag upplevde att människor från högre samhällsklasser köpte biljetter värda mer än hundratals Schweiziska Frang.

Värdesätt kultivering i grupp

Det är verkligen viktigt att samarbeta med varandra när vi gör aktiviteter för att promota Shen Yun. Även om koordinatorn delar ut en uppgift som jag inte verkligen vill ta på mig så accepterar jag det, eftersom jag måste klara prövningen. Jag förstod att ju svårare det är ju större är chansen att förbättra mitt xinxing.

Mästaren sa: “Att arbeta hårt är en del av er kultivering. Ni måste tänka ut sätt att hitta de människor som det är menat att ni ska rädda. Allt detta är saker som Dafa-lärjungar ska göra. Ansträng er med att samarbeta väl tillsammans.” (“20-årsjubiléets Fa-undervisning”)

Det finns tillfällen när vi stöter på människor som vägrar att ta något material och bara går förbi vår informationsmonter. Jag förstår det som att så länge vi inte förbättrar vår xinxing så är det mycket svårt att rädda dessa människor. Vi måste nå upp till våra nivåer under alla förhållanden.

Jag är tacksam över att vara på denna jord under samma tid som Dafa sprids. Tack ärade Mästare och medutövare som vänligt påpekar mina brister. Jag önskar att jag kommer att göra de tre sakerna mycket bättre så att Mästaren inte behöver oroa sig.

Vänligen påpeka om det är något som inte är i linje med Fa.

Tack Mästaren!
Tack alla medutövare!

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.