Sars-visselblåsare avslöjar den kinesiska militärens organskörd

Den kinesiske läkare som skapade rubriker runt om i världen år 2003, när han avslöjade mörkläggningen av den dödliga sjukdomsepidemin sars, har nu trätt fram för att avslöja ytterligare en av Kinas mörka hemligheter: kinesiska militärsjukhus som varit inblandade i att skörda fångars organ – ibland till och med när offren fortfarande lever.

”En mycket stor majoritet av alla levrar i Kina kommer från fångar som har avrättats. Det fanns ingen lag vid den tiden, så när de avrättade en fånge, oavsett om familjen gick med på det eller ej, så tog de organen så fort han var död”, sade Jiang Yanyong, en 80-årig pensionerad militärkirurg, i en intervju med Hongkongbaserade Cable TV.

”Hur långt gick det? Vid avrättningsplatsen fanns det ambulanser från Militärsjukhus nummer 301, med en grupp kirurger”, berättade Jiang. Så fort som fångarna var skjutna kom kirurgerna och gjorde sitt arbete, sade han. Militärsjukhuset nummer 301 är Folkets befrielsearmés sjukhus i Peking, som direkt kontrolleras av Centrala militärkommissionen.

Men den här hanteringen utvecklades åt ett allt mer ondskefullt och vinningslystet håll, när väl läkarna insåg att färskare organ var bättre.

Inte helt döda

”För levertransplantationer”, sade Jiang, ”är det viktigaste att man förkortar tiden när levern inte har någon blodcirkulation. Så fort de dödar personen så slutar blodet att cirkulera. Så om det tar lång tid är funktionen och överlevnadsgraden hos organet låg.”

I en miljö utan institutionell kontroll eller etiska kontroller utvecklades det hela på ett förutsägbart vis.

”Så senare kunde de skjuta dem så att de inte helt och hållet dog. Sedan drog de in dem i [bussen] direkt, och redan där började man ta ut organen och lägga dem åt sidan. Det var så de gjorde.”

Avslöjandet från Jiang Yanyong, känd för att vara den första läkare i Kina som till utländska medier avslöjade att sars-epidemin hade mörklagts av myndigheterna, är extremt ovanligt för att komma från någon som fortfarande är kvar i Kina. Det görs i en 15 minuter lång intervju i vilken han nämner namn och räknar upp påstådda brott som ska ha begåtts av en kinesisk militärläkare som fortfarande är verksam.

Det Jiang avslöjar i tv-intervjun bekräftar det som ett stort antal forskare har kommit fram till under många år: att militärsjukhus har varit den stora källan för organskörd, både från kriminella fångar som dömts till döden och samvetsfångar. Dessa forskare, till exempel den amerikanske journalisten Ethan Gutmann och kanadensiska forskarna David Kilgour och David Matas, drar också slutsatsen att Falun Gong-utövare har varit den viktigaste källan i Kina de senaste 15 åren.

Jiang gav inte organskördsoffrens identitet, men intrycket var att han syftade på kriminella fångar som dömts till döden.

Avslöjandet kommer som en del av Jiangs försök att uppfylla en avliden mentors vilja: Hua Yiwei, en framgångsrik läkare i Folkets befrielsearmé, som är så omtyckt att man har uppfört en vit staty av honom framför Pekings militärkommandos sjukhus.

Olagligheter inom militären

Innan Hua Yiwei dog 2006, sade Jiang att han anförtrodde honom med att avslöja Folkets befrielsearmés olagliga organskörd, och framför allt en av de viktigaste kirurgerna och hans politiske beskyddare: Li Shiyong respektive Xu Caihou.

Xu var en av de mäktigaste männen i den kinesiska militären: general och vice ordförande för centrala militärkommissionen, som styr Kinas väpnade styrkor och medlem av politbyrån. Han rensades ut i år som en del av Xi Jinpings politiska maktkamp, där partiet systematiskt gör sig av med kadrer med tvivelaktig lojalitet, framför allt de som är lojala mot tidigare partiledaren Jiang Zemin.

”I hela landet kan man inte hitta någon annan som är så korrupt, så skurkaktig, så beredd att ljuga och bedra”, sade Jiang, när han beskrev Xu Caihou. ”Så här är det i hela landet. Regeringen är korrumperad av pengar och makt.”

Xu fick sin position tack vare Jiang Zemin, som tog makten efter massakern på Himmelska fridens torg 1989. Och det var på grund av Xu Caihou som Jiang Yanyongs mentor och farbror, militärläkaren Hua Yiwei, inte kunde avslöja den omfattande organskörden som utfördes av militärläkare under Li Shiyong, sade han i intervjun.

Li hade stigit ”som en raket” i graderna. Genom att ljuga om sina meriter som kirurg och genom konstanta politiska intriger blev han till slut chef för centret för levertransplantationer vid Pekings militärkommandos sjukhus.

Hua Yiwei försökte få till stånd en utredning kring Li Shiyongs övergrepp, men allt mörklades på grund av Xu Caihous beskydd.

Li Shiyong konfronterades

I samband med intervjun visades även en video där reportrar konfronterar Li Shiyong på hans arbetsplats, Pekings militärkommandos sjukhus. Det är oklart hur de lyckades komma in med tanke på platsens känslighet. ”Det här är ett militärsjukhus, ni får inte ställa några frågor”, sade han samtidigt som han tryckte sig förbi reportrarna.

Huruvida det finns större politiska mål från kommunistpartiets högsta ledning som är förknippat med Jiang Yanyongs avslöjande, är oklart. Emellertid är hans yttrande det hittills mest explicita erkännandet från en pensionerad kinesisk militärläkare om organskörden inom Kinas medicinska militärkomplex.

Likväl är anklagelserna mestadels begränsade till några få män: Li Shiyong och hans beskyddare, Xu Caihou, som redan har rensats ut. Huruvida detta är ett försök att släta över den betydande institutionella roll som militären hade i organskörden från avrättade fångar och samvetsfångar (som Jiang inte berörde), är oklart.

Källa: http://www.epochtimes.se/Sars-visselblasare-avsloejar-den-kinesiska-militaerens-organskoerd-a27988.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.