Nytt lagförslag ska tysta advokater i Kina

Kinesisk polis bevakar Jinans mellandomstol den 25 augusti 2013 i Jinan i Kina. Nya regler hotar att ytterligare begränsa vad Kinas advokater törs säga och göra i domstolarna. (Feng Li/Getty Images).

Kinesiska advokater får tänka sig för noga innan de säger något i domstolen. Ett ny lag har nämligen lagts fram, som innebär att det som advokater anför till försvar för sina klienter kan leda till att de åtalas.

Nationella folkkongressen, kommunistpartiets motsvarighet till en lagstiftande församling, planerar att kriminalisera ett antal ageranden i domstolen. Det gäller “allvarligt störande av domstolsordningen”, ”förolämpningar, förtal eller hot mot domstolsanställda eller parterna” och ”att inte lyssna på domstolens varningar”.

För närvarande finns endast paragrafen ”att samla ihop en folkmassa för att orsaka problem och störa rättegångsordningen.” Den som bryter mot detta kan få böter eller upp till tre års fängelse.

Över 500 advokater skrev förra året under ett öppet brev som protest mot utkastet till lagförslaget, som lades fram i oktober. Eftersom ord som ”förolämpningar” och ”förtal” är för vaga och öppna för olika tolkningar, kommer försvarsadvokaterna i praktiken att bli bakbundna, eftersom vad de än säger kan användas för att åtala dem, skrev de.

Försvar blir “en formalitet”

Det nya reviderade lagförslaget verkar inkludera en smärre uppdatering av det kontroversiella förslaget från förra året, men man har inte ändrat själva grunden, vilket ledde till omfattande protester från advokater på Kinas sociala medier.

”Om tillägget går igenom kommer rättsligt försvar att bli en formalitet, eftersom advokater kommer att samarbeta med domstolen och bara följa de yttre formerna. Advokaterna kommer att känna sig trygga, men det kommer inte att bli så kul för de svarande”, skrev Pekingadvokaten Yang Xuelin på den kinesiska mikrobloggen Sina Weibo, Kinas motsvarighet till Twitter, den 29 juni.

”Att diskutera lagstyre och juridik med myndigheterna är meningslöst eftersom vad de verkligen vill se är att staten styr”, skrev advokaten Fu Minrong.

"Vem som helst kan bli ett offer"

Om advokater ”inte vågar säga sin mening i en domstol så är det en farlig sak”, sade kinesiske människorättsadvokaten Zhang Weiyu till Epoch Times. Under den nuvarande lagen misshandlas advokater ofta av domstolsbiträden. Nyligen fick advokaten Wang Quanzhang ta emot flera slag av en domstolspolis, mitt framför domaren och rätten. Wang försvarade Falun Gong-utövare som delat ut flygblad för att avslöja förföljelsen av den andliga metoden.

Om lagförslaget går igenom kan således ”vem som helst bli ett offer”, tillade Zhang.

Några medlemmar i Nationella folkkongressen tyckte också att lagförslagets förändringar var för kontroversiella, enligt den kinesiska affärstidskriften Caixin. Suppleanten Yan Jianguo, tidigare advokat från Hebeiprovinsen, uttryckte oro över att lagen kan användas godtyckligt av domstolar för att hindra advokater från att försöka försvara sina klienter.

Källa: http://www.epochtimes.se/Nytt-lagfoerslag-ska-tysta-advokater-i-Kina-a28266.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.