Grannar begär att Falun Gong-utövare friges från olaglig internering

En äldre man från Pekingområdet greps tidigare i år för att ha pratat med människor om förföljelsen av Falun Gong, en andlig metod som förföljs i Kina.

Vid tidpunkten för denna rapport hade 278 personer i hans stad undertecknat en petition som kräver att han omedelbart friges, eftersom han inte har gjort något fel. Många skrev också till myndigheterna och förklarade vilken god människa han är och varför han ska släppas.

Falun Gong-utövare Sun Fuyi

Sun och hans hustru talade med människor om förföljelsen av Falun Gong på en marknad den 11 januari, 2016. Någon som hade blivit lurad av den kinesiska regimens propaganda mot Falun Gong ringde polisen. De arresterade Sun, men hans fru lyckades undkomma.

Hälsningar från grannarna: Frige denne gode man

Efter Suns gripande, startade hans familj och vänner en petitionskampanj där de kräver att han friges. På mindre än två timmar samlade de över 100 underskrifter.

Sun var vida känd som en god människa som aldrig argumentera eller kämpade med någon. En av hans grannar sade att det fanns en lerig väg i grannskapet som ingen hade brytt sig om att åtgärda - förutom Sun.

Några sade att polisen grep fel person, och att det inte är något fel att öva Sanning-Godhet-Tålamod, Falun Gongs grundläggande principer.

De som skrev under petitionen var inte rädda för myndighetens repressalier. En sa: "Jag önskade att de skulle komma för att leta efter mig. Jag har något jag vill säga till dem. Om de hade talat med oss (grannar), skulle de ha fått veta att Sun är en förträfflig person."

Många skrev brev till myndigheterna, och framförde att de var villiga att gå i god för Sun. En person skrev: "Det känns fruktansvärt att en god person som Sun far illa. Jag vill att han släpps snart."

En granne som heter Wang Kaiyang skrev: "Sun skulle dela allt han har. Regimen bör sluta förfölja honom och låta honom komma hem.”

Känd som en hjälpsam och osjälvisk man

Sun är 68-årig pensionär som tidigare arbetade på Huairou läns telekommunikationsbyrå. Sedan han började utöva Falun Gong 1997, har han följt principerna Sanning-Godhet-Tålamod. Han finns alltid till hands för att hjälpa andra.

Han tog hand om sina föräldrar på egen hand och sköt aldrig över ansvaret på sina syskon. Han tar också hand om andra äldre invånare i byn när han kan. När andra behöver hjälp med olika sysslor, hjälper han frivilligt till.

När Sun arbetade på telekommunikationsbyrån var han en hårt arbetande man, och varje år valdes han till årets mönsterarbetare, även efter att förföljelsen startade.

Eftersom han vägrade att ge upp sin övertygelse, har Sun gripits sedan december 2004, och varit inspärrad i ett hjärntvättcenter och blivit torterad i ett tvångsarbetsläger, där han kvarhölls i 18 månader.

Hans arbetsgivare värderade honom så mycket att han återanställde honom efter frigivningen, med full lön och fulla förmåner. När myndigheterna beordrade arbetsgivaren att övervaka honom på jobbet, vägrade arbetsgivaren att följa instruktionerna.

Men myndigheterna lämna inte Sun ifred. År 2011 när polisen konstant trakasserade honom i hans hem, tvingades han och hans fru att hålla sig borta från sitt hem i nästan ett år för att undvika ytterligare förföljelse.

Engelsk version: http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/3/157669.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.