Sverige: Falun Dafa aktivitet väcker stöd och medvetenhet

Den 8 april höll svenska Falun Dafa-utövare en aktivitet vid Mynttorget i Stockholm, för att väcka människors medvetenhet.

 
Gruppövning vid Mynttorget den 8 april 2017 i Stockholm.

 
Förbipasserande läser Falun Gongs informationstavlor.

En stor grupp turister och lokala stannade för att lära sig mer om Falun Gong. Många talade med Falun Gong-utövare och skrev på petitionen för att hjälpa få ett stopp på den grymma förföljelsen av Falun Gong i Kina.

Frank en högskolestudent sade att han hade hört talas om Falun Dafa och om organskörd från levande Falun Gong-utövare. ”Jag har precis avslutat ett projekt om mänskliga rättigheter i Kina”, sade han. ”Jag kommer göra allt vad jag kan för att hjälpa till.”

En person boende i Uppsala som hade varit i Tibet och kunde kinesiska sade: ”Jag vet vad som sker i Kina. Faktiskt känner många av mina vänner till hur Kommunistkina behandlar människor illa, däribland frihetsberövar, torterar och utför tvångsorganstölder.” Till slut skrev han på en petition med både hans svenska namn och kinesiska namn för att hjälpa till att stoppa förföljelsen.

 
Turister och lokala invånare talar med utövare om Falun Dafa.

 

Maria och hennes son Leo stannade vid aktivitet. Hon skrev på petitionen och sade till sin son: ”Människor mördas i Kina för sina organ. De dödas för sin tro och vi måste hjälpa dem.” Leo nickade och skrev också på petitionen.

En dag innan aktiviteten vid Mynttorget, miste fyra personer sitt liv och 15 blev skadade i en lastbilsattack i centrala Stockholm. När en äldre man såg de lugna och mjuka övningarna sade han: ”Om fler människor övade Falun Dafa skulle världen bli en bättre plats:”

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.