Svenska lagstiftare håller ett forum om brott mot organstöld

Den 3 maj höll fyra riksdagsledamöter ett forum, om ett lagförslag att förbjuda ”organturism” till Kina.

Andra inbjudna talare på forumet var den amerikanske journalisten och experten inom kinesisk utrikespolitik, Ethan Gutmann samt en representant från organisationen Läkare mot organstölder (DAFOH - Doctors Against Forced Organ Harvesting), Harald King.

Ethan Gutmann (i mitten) talade på forumet. Den svenske advokaten Nicolas till vänster och Harold King till höger.

Fyra svenska riksdagsledamöter höll i forumet. Från vänster till höger: Lotta Johnsson Fornarve, Niclas Malmberg, Marta Obminska och Hans Rothenberg.

Enligt rikdagsledamoten Marta Obminska, hade fyra lagstiftare slutit samman för att stoppa den illegala organhandeln.

Riksdagsledamoten Obminska anser att väldigt få svenskar är medvetna om den påtvingade organstölden och organturismen till Kina. Hon anser att det är nödvändigt att diskutera och att ta upp frågan med Kina, så att den kinesiska regimen vet att Sverige säger ”Nej” till detta brott.

Harold King presenterade DAFOH:s uppdrag och hur andra länder som till exempel Israel, Spanien, Taiwan och Italien har infört en lag som förhindrar organturism till Kina.

Ethan Gutmann gav en överblick över de material som han tillsammans med David Kilgour och David Matas, två kanadensiska människorättsaktivister, hade samlat som bevis på att statssanktionerad organskörd i Kina existerar.

Gutmann encouraged Swedish lawmakers to help stop this crime.

Gutmann uppmuntrade de svenska lagstiftare att hjälpa till att stoppa dessa brott.

Niclas Malmberg betonade vikten av en sådan lag.

Riksdagsledamot Lotta Johnsson Fornarve sade att tvångsorganskörd är skamligt. Hon sade att om Sverige tar initiativet att införa en sådan lag, kommer andra europeiska länder att följa efter.

Riksdagsledamot Hans Rothenberg sade att det viktigaste steget för att stoppa det är att låta allmänheten få kännedom om det, medan det andra steget är att införa en lag som förhindrar organturism. Han sade att vi måste låta det kinesiska kommunistpartiet veta att tvångsorganskörd är omänskligt.

I samband med forumet höll Falun Gong-utövare en manifestation på Mynttorget utanför riksdagen.

Efter forumet gick några av deltagarna till manifestationen för att visa sitt stöd för utövare.

Falun Gong-utövare visar övningar på Mynttorget utanför riksdagen.

Falun Gong-utövare delade även flygblad, simulerade organskörd och samlade namnunderskrifter till en petition.

Engelsk version: http://www.en.minghui.org/html/articles/2017/5/6/163112.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.