Försenade nyheter: Två Falun Gong-utövare avlider till följd av tortyr 2005 och 2009

Minghui.org har nyligen bekräftat att två Falun Gong-utövare från staden Maanshan, Anhuiprovinsen, förföljts till döds 2005 och 2009, efter att ha blivit torterade i polisförvar.

Falun Gong, också känt som Falun Dafa, är en andlig disciplin som har varit förföljt av det kinesiska kommunistpartiet sedan 1999.

Chen Shoudao

Chen Shoudao fick sedan han började öva Falun Gong en förbättrad hälsa och han berättade om det för alla han träffade. Då han promotade Falun Gong kom polisen hem till honom och utförde husrannsakan tre gånger, och han kvarhölls hos lokalpolisen i tre dagar strax efter att förföljelsen började 1999.

Chen hölls sedan fången på Penshangårdens hjärntvättscenter 2004 och skickades sedan till Maanshans interneringscenter när han vägrade avsäga sig sin tro trots hjärntvättsklasserna.

Under vintertid 2004, i december, tvingade vakterna honom att sitta på betonggolvet medan de hällde kallt vatten över hans huvud. De berövade honom dessutom på sömn och täcke.

Sent i januari 2005 när han var döende, bars han hem av vakterna. Han kunde inte behålla någonting av det han åt, utan kunde bara dricka lite vatten, och han var totalt utmärglad. Han avled fem månader senare, den 25 juni 2005 och blev 73 år gammal.

Efter Chens tragiska död kom polisen hem till honom igen och gick igenom hemmet. De flyttade till och med på hans säng och grävde ett hål i marken, och påstod att Chen hade grävt ned något där. Polisen rånade dem på alla deras ägodelar och hans fru lämnades skräckslagen och förtvivlad.

Yin Xianliang

Precis som Chen Shoudao befann sig Yin Xianliang också på Penshans hjärntvättscenter i november 2004. Han hade rapporterats till polisen för att ha pratat med folk om Falun Gong. Han skickades också till Maanshans interneringscenter för fortsatt förföljelse då han vägrade överge sin tro.

Vakterna på interneringscentret misshandlade honom brutalt och tvångsmatade honom med avföring.

Den 21 december 2004 dömdes Yin till två års tvångsarbete. Han var redan utmärglad och i ett kritiskt hälsotillstånd när han fördes till Nanhus tvångsarbetsläger.

Arbetslägret vägrade ta emot honom i hans tillstånd, så polisen lämnade honom ute på gatan och åkte därifrån. En godhjärtad förbipasserande ringde hans anhöriga som åkte och hämtade hem honom.

Dock var Yins hälsa i så pass dåligt skick att han fortsatte att bli sämre. Han avled i augusti 2009, i 60-årsåldern.

Engelsk version: http://www.en.minghui.org/html/articles/2019/7/14/178439.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.