Försenade nyheter: Man från Shandong dör för sin tro efter ett år i fängelset

Minghui.org bekräftade nyligen att den 2 september 2018 dog en invånare från Junanslän, i Shandongprovinsen, ungefär ett år efter att han släpptes från en treårig fängelseperiod. Orsaken var att han övade Falun Gong, en andlig meditationsmetod som den kinesiska kommunistregimen har förföljt sedan 1999.

Wang Xianxue fick högt blodtryck och Hepatit B under tiden han avtjänade sin dom i Shandongprovinsens fängelse. Det är oklart om han blev misshandlad i fängelset.

Wangs hälsotillstånd fortsatte att försämras efter att han släpptes. Han hade allvarliga ödem över hela kroppen under sina sista dagar. Han var i 70-års åldern.

Eftersom han höll fast vid sin tro på Falun Gong anhölls Wang flertal gånger under de senaste 20 åren och hölls fängslad och hans hem genomsöktes.

Den 11 augusti 2005, bröt sig den lokala polisen och 610-byrån in i Wangs hem, när ingen fanns i närheten. De vände upp och ner på hela lägenheten och beslagtog hans Falun Gong-böcker.

Wang anhölls i september 2007. Polisen genomsökte hans hem igen. Han lyckades fly från den lokala polisstationen, men för att undvika förföljelse fick han hålla sig borta hemifrån.

Den 3 mars 2009 anhölls Wang, när någon rapporterade att han pratat om Falun Gong med människor. Polisen genomsökte hans hem och beslagtog de flesta av hans värdesaker, inklusive 400 yuan som han hade gömt i sängen.

Efter 15 dagars internering fick Wang ett och ett halvt års tvångsarbete. Det lokala arbetslägret vägrade att ta emot honom på grund av hans dåliga hälsa. Polisen höll honom i det lokala interneringscentret i ytterligare två veckor och pressade honom på ytterligare 360 yuan innan de släppte honom.

Senast Wang blev anhållen var i juni 2014. Polisen höll honom häktad i Junan interneringscenter och lät inte hans familj besöka honom. Hans familj gjorde inga försök att få honom frisläppt eftersom de oroade att polisen skulle gripa hans son. Hans son hade en gång skrivit på ett garantiuttalande som sade att polisen kunde gripa honom om man såg Wang öva Falun Gong igen.

31 oktober 2014 infann sig Wang i Junanläns domstol. Domstolen informerade inte hans familj om förhöret. Domaren meddelade sin dom veckor senare.

Engelsk version: http://www.en.minghui.org/html/articles/2019/11/21/180808.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.