Nerikes Allehanda: Vi har inte råd att låta Kina hållas

Insändarsidan Nerikes Allehanda 29 april, 2020

25 april 1999 samlades tiotusen utövare av meditationsmetoden Falun Gong utanför Pekings regeringshögkvarter Zhongnanhai. De genomförde en spontan fredlig protest mot den begynnande förföljelse, som nu 21 år senare har kostat tusentals utövare livet.

Vi västerlänningar har inte vågat inse vad som pågår i Kina. Vi har hållit för ögonen och låtsas som att regimen är en legitim ekonomisk och politisk partner. Nu, om inte förr, borde verkligheten stå klar för de flesta.

I det längsta försökte regimen dölja sanningen om coronavirusets utbrott. Detta ledde till en global försening av nödvändiga åtgärder för att begränsa spridningen. Enligt tidningen Axios kunde 95 procent av alla smittade ha klarat sig om åtgärder vidtagits tre veckor tidigare.

Nu hotar viruset att skörda många människoliv och ödelägga världsekonomin. Istället för att ta på sig ansvaret försöker regimen skylla virusutbrottet på USA och sälja bristfällig skyddsutrustning till nödlidande länder.

Världen har inte råd att låta en sådan regim hållas. Utkräv rättsligt ansvar för de grova brott som regimen har begått. Ge det kinesiska folket friheten att leva i ärlighet, välvilja och tolerans, vilket är grundläggande för ett fungerande samhälle och ett gott liv

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.