Räddningskampanj för barnen i förföljelsen

Under december månad och inför den internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december sluter Falun Gong-utövare i Gävle upp i kampanjen för att rädda barnen till de förföljda Falun Gong-utövarna i Kina. Kampanjen riktar sig till allmänheten och vill ge en mer detaljerad bild av just barnens situation under förföljelsen. Utövarna kommer att göra personliga besök hos butiker, daghem och grundskolor i Gävle med omnejd samt kontakta barnklinikerna runt om i landet.

Brevet och tillhörande bilagor återfinns här nedan:


Kära läsare,

I juli 1999 startade den kinesiska regeringen en våldsam förföljelse av 100 miljoner Falun Gong-utövare. Förföljelsen, inte olik den förföljelse som kristna tvingades utstå för omkring två tusen år sedan, har förstört oräkneliga familjer. Syftet med förföljelsen är att tvinga alla Falun Gong-utövare att ge upp sin utövning och anpassa sig till regimens ateistiska syn. Man använder sig av ett tillvägagångssätt där man torterar utövare och tvingar dem att välja mellan en fysisk död eller att ge upp sin värdighet, grundläggande värden och sitt eget samvete. Kinesisk polis har öppet deklarerat för Falun Gong-utövare, ”vi kommer att få dig att be för ditt liv medan du håller på att dö och be om att få dö medan du lever”. Vilken är då den enda utvägen? Att ljuga och säga att Falun Gong har skadat dem och samhället, tacka och applådera regeringen för att den har räddat dem bort från Falun Gong? Berätta lögner för att leva eller berätta sanningen och dö?

Barnen har farit särskilt illa och har även blivit utnyttjade under den här ovanligt grymma förföljelsen. Vissa barn har blivit torterade och dödade för att tvinga föräldrarna att ge upp sin utövning. Många familjer har splittrats genom olagliga arresteringar och godtyckliga avrättningar. Barn och ungdomar har blivit relegerade från utbildningar och skolor och framställs, för att elda upp ett hat mot Falun Gong, som exempel på barn som blivit övergivna av omänskliga och hårda Falun Gong-föräldrar.

Nedan följer några av de många rapporterna från Kina. Vi bifogar dem här och vår förhoppning är att du ger dem en röst. Det finns många problem som rör mänskliga rättigheter runt om i världen. Förföljelsen av Falun Gong har inte offentligtgjorts eller fördömts på ett kraftfullt sätt av någon regering ännu. På grund av den här eftergivenheten har antalet fall som berör brott mot barnens rättigheter under förföljelsen fortsatt att öka. Om inte vi tar upp den här frågan, kommer vi lämna många lidande barn i Kina utan röst.

Tack för att du tagit dig tid att läsa det här brevet!


Falun Gong-utövares arbetsgrupp för mänskliga rättigheter


Var är mamma?

Luo Zhixiang Luo Zhixiangs dotter Kaixin

Kaixin som liten tillsammans med sin farfar

Huang Kaixin är tre år och saknar sin mamma Lui Zhixiang väldigt mycket. Luo torterades till döds på Huangpu rehabiliteringscenter i staden Guangzhou och hennes pappa Huang Guohua, tvingas nu driva omkring hemlös för att undvika förföljelse och tortyr på grund av att han utövar Falun Gong.

Luo bodde i Guangzhou i Guangdongprovinsen. När hon hade avslutat sina studier i staden Wuhan i Hebeiprovinsen, arbetade hon som ingenjör och var känd för att vara en god och flitig medarbetare på arbetsplatsen. När centralregeringen olagligt förbjöd Falun Gong åkte hon och hennes make till Peking för att vädja om rätten att fortsätta sin utövning.

I maj 2001, födde hon lilla Kaixin. För att undvika att rövas bort och torteras, tvingades Luo lämna sin tre månader gamla dotter hos sin svärmor, för att därefter driva omkring hemlös. De lokala myndigheterna utlyste en belöning på 30 000 yuan till dem som fångade henne. När hennes make släpptes från Huadus arbetsläger i Guangzhou, slog han följe med Luo och levde hemlös.

Den 22 november, 2002, arresterades paret. Luos make fängslades på Huadus arbetsläger. Luo släpptes då man efter en undersökning funnit att hon var gravid. Tianhedistriktets 610-byrå rövade emellertid bort henne igen och sände henne till en hjärntvättsklass på Huangpu rehabiliteringscenter i Guangzhou, där hon inledde en hungerstrejk i protest mot förföljelsen och utsattes som följd av tortyr. Den 30 november 2002, sändes hon till ett sjukhus med hjärnskador.

Den 1 december informerades Luos anhöriga om hennes tillstånd. Svärmodern tog med lilla Kaixin till Guangzhou den 5 december, men då var den 29-åriga Luo och det tre månader gamla fostret som hon bar redan döda. Myndigheterna försökte luras och påstod att Luo hade hoppat ut från en byggnad. Luo hade hungerstrejkat i sju dagar och var så svag att hon nästan inte kunde gå. Det fanns hela tiden personer som övervakade henne och till och med följde henne in på toaletten. Hon skulle omöjligt ha kunnat rymma för att hoppa ut från tredje våningen på en byggnad. Efter dödsfallet bekräftades det att bara huvudet var skadat, om hon hade hoppat från den tredje våningen på en byggnad skulle det ha inneburit fler och mer omfattande skador.

Familjen tillät inte någon kremering av kroppen och krävde en obduktion. De lokala myndigheterna hotade emellertid familjen och maken lurades att godkänna kremeringen. Eftersom svärföräldrarna inte hade någon inkomst tvingades de att leva hemlösa med lilla Kaixin i över fyra månader.

Luos make släpptes flera månader efter dödsfallet. Han levde åter hemlös för att undvika att bli bortförd och torterad. Luos svärföräldrar utövade även de Falun Gong, internerades och torterades. Polisen släppte dem när de hade torterat svärföräldrarna i en månad och stulit alla deras pengar.

Kaixin bor idag tillsammans med sin farmor och farfar i byn Rujia i Shandongprovinsen. Levnadsförhållandena är svåra och de bor i ett litet hus med ett stort hål i taket. Kaixin saknar sin mamma, hon pussar ofta på mammas fotografi och berättar för sin farmor och farfar att "Jag såg mamma. Hon är vacker. Mamma kommer ofta och hälsar på mig."


En ung mamma och hennes åtta månader gamla son torterades till döds i Tuanghe arbetsläger

Wang Lixuan och hennes son, Meng Hao

Wang Lixuan var från staden Yangtai i Shandong-provinsen. Sedan 20 juli 1999, hade hon åkt åtta gånger till Peking för att vädja till regeringen att stoppa förföljelsen av Falun Gong. Den 21 oktober 2000, när hon och Meng Hao var på väg till Peking, arresterades de av regeringstjänstemän från Shandongs förbindelsekontor och de fängslades på Tuanghe arbetsläger i Peking.

Den 7 november 2000, berövades Lixuan och hennes son sina liv. Senare konstaterades det att Wang Lixuans nacke och knogleder var brutna, hennes skalle var insjunken och det fanns en nål instucken i hennes midja. Det fanns två djupa ärr kring Meng Haos fotleder och två svarta och blå områden på hans huvud och man fann även blod i hans näsa. Skadorna kunde ha orsakats av att våldsmännen satt handbojor runt lille Meng Haos fotleder och hängt honom upp och ned.

Wangs anhöriga har också blivit förföljda. Hennes far Wang Guihai, hennes mor Li Xiuxiang, hennes syster Wang Lihui, sändes till tre års tvångsarbete i Wangcuns arbetsläger i staden Zibo i Shandong-provinsen, endast för att de utövade Falun Gong. Hennes yngre bror Wang Xucao, en student från Jinan Arkitekturuniversitetet har det ekonomiskt svårt på grund av förföljelsen.

Fyraårigt barn utan föräldrars beskydd

Huhu

Huhu är en fyraårig pojke från Peking. Hans far Yu Chao, är en 30-årig nätverksingenjör. Hans mor Chu Tong, är 32 år och arbetar på Institutet för Mikroelektronik på Tsinghua-universitetet.

Den 25 april 2000, åkte Huhus far Yu Chao, till Himmelska fridens torg för att vädja till regeringen om att de skulle sluta förfölja Falun Gong. På grund av detta internerades han olagligt i en månad och skickades sedan för ett års tvångsarbete. Senare fick han tillåtelse att avtjäna sitt straff utanför arbetslägret.

Den 27 oktober 1999, när Huhus mor Chu Tong, åkte till Himmelska fridens torg för att göra en vädjan för Falun Gong, blev hon misshandlad av poliserna. De arresterade och internerade henne olagligt i sektion nr. 7 på Pekings polisavdelning. Hon dömdes olagligt till ett och ett halv års fängelse. När hon släpptes under sommaren 2001, skrev hon en artikel som avslöjade förföljelsen och publicerade ett ”högtidligt tillkännagivande" där hon uttryckte sina avsikter att fortsätta sin utövning av Falun Gong. Hon och hennes man tvingades att lämna sitt hem med deras son Huhu för att undvika att bli fängslade och undvika vidare förföljelse.

Poliserna fortsatte att spåra dem och höll noga uppsikt över Huhus morföräldrars lägenhet. Familjen hade begränsade valmöjligheter och i augusti 2002 grep det nationella säkerhetskontoret och Pekings 610-byrå [1] Huhus föräldrar. Huhu har hållits separerad från sina föräldrar och tas om hand av en vän till familjen.

---------
[1] 610-byrån: En nationell enhet skapad speciellt för att “eliminera Falun Gong” och att "omskola" utövare, med absolut makt över varje administrativ nivå inom partiet och alla andra politiska och rättsliga områden.

Har jag också förlorat min mamma?

Zou Rongfa, pappa (Zou Songtao) och mamma (Zhang Yunhe)

Zou Rongfa är född i november 1999. När hon föddes hölls hennes pappa fängslad på ett interneringscenter eftersom han hade åkt till Peking för att vädja till regeringen om ett slut på förföljelsen av Falun Gong. Han släpptes inte förrän i slutet av december 1999 och har därefter olagligt fängslats många gånger på grund av att han är en Falun Gong-utövare.

Polischefen på Taixi polisstation Gong Guoquan, handfängslade Zou Songtao vid ett tillfälle till en stol och slog honom medvetslös med sin sko.

I juli 2000 skickades Zou Songtao till staden Qingdaos tvångsarbetsläger. I slutet av september 2000, flyttades han till Wangcun tvångsarbetsläger i staden Zibo. På morgonen den 3 november 2000, förde polismännen Zheng Wanxin, Shao Zhenghua och några andra iväg Zou till ett förhörsrum och gav honom chocker med elektriska batonger. De dödade honom inom två timmar. Rongfa förlorade sin far.

Efter dödsfallet fortsatte polisen att övervaka Rongfas mamma. I februari 2002, arresterade de henne och fängslade henne på Dashans fångläger i Qingdao. Polisen vägrar att lämna några uppgifter om hennes tillstånd. Zou Rongfa har således även skilts från sin mor.

Rongfa var tvungen att bo hos sin mormor som var över 60 år. Mormodern insjuknade dock och dog i augusti 2001, efter att ha utsatts för smärtan att förlora sin svärson och separeras från sin dotter.

Rongfa har förlorat sin mamma, pappa och mormor, de tre personer i hennes närhet som hon älskade allra mest.

En gymnasieelev tvingades att lämna sitt hem för att undvika tortyr

"Jag är en 17-årig gymnasieelev. Innan en viktig tentamen i juni 2001, blev jag flera gånger inkallad av lärare och skolledning. De ville försäkra sig om att jag svarade rätt på en fråga som handlade om Falun Gong. Jag ville inte ljuga och på frågan om Falun Gong skrev jag sanningen. Föreståndaren för stadens utbildning och en lärare vid namn Zheng, hotade att skicka mig till ett tvångsarbetsläger.

När de kom hem till mitt hus lyckades jag fly och undkomma tortyr. Polisen från staden Sanjie och myndigheterna hotade mina föräldrar. De sade till mina föräldrar att om de inte angav mig, skulle de arrestera mina föräldrar och beslagta deras mark. Polismännen Dong Xiquan och Wang Jiubing slog mina föräldrar. För att undvika tortyr lämnade mina föräldrar vårt hem den 3 september 2001. Vi är nu alla hemlösa och jag har inte deltagit i någon skolundervisning sedan dess."

Källa: http://flghrwg.net/

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.