Jiang Zemin - rädd för demonstranter?

(CNN) – President Jiang Zemin har gett följande råd till vicepresident Hu Jintao angående den senares stundande besök till U.S.A: "Oroa dig inte när du ser demonstranter; ignorera dem bara".

Jiang är uppenbarligen rädd att den relativt oerfarna Hu, 59, inte klarar av de förväntade anti-Kina demonstrationerna av Falun Gong-anslutna*, landsförvisade oliktänkande och anhängare av Tibet och Taiwans självständighet.
[…]

http://www.cnn.com/2002/WORLD/asiapcf/east/04/22/willy.column/index.html


* Att Falun Gong skulle vara anti-Kina är inget annat än en beklaglig missuppfattning.

Vi informerar världen om Jiangs regims onda förföljelse av Falun Gong. Utövarna i Kina inte kan göra sin röst hörd. Det är ingen samhällsomstörtande verksamhet inblandad, vi önskar bara att förföljelsen ska upphöra och att sanningen om Falun Gong ska spridas till mer människor, särskilt de otaliga människor i Kina som har vänt sig emot Falun Gong genom regimens lögner och propaganda. - Editor

"Vi är inte emot regeringen nu och vi kommer inte heller att vara det i framtiden. Andra människor kan behandla oss illa men vi behandlar inte andra illa, och inte heller behandlar vi människor som fiender.

Vi vädjar till alla regeringar, internationella organisationer och välvilliga människor världen över som kan ge oss stöd och hjälp med att lösa denna kris som nu pågår i Kina."

- Li Hongzhi, 22 Juli 1999

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.