HAMBURGER MORGENPOST: Mediterar för fred

HAMBURGER MORGENPOST: Mediterar för Fred
(Tyskland)
6e juli, 2001

Meditation utanför det Kinesiska konsulatet – för att ära de utövare som brutalt förföljs i Kina.

De står vid kanten av vägen – med ögonen stängda, händerna rör sig mjukt upp och ner. Bilar rusar förbi. Ändå verkar Falun Gong-utövarna vara avslappnade. Just nu tar de in energi från kosmos för att rena sina kroppar. De tänker också på dem som lider.

[]
Mer än 262 Falun Gong-utövare i Kina har mördats eller dött som ett resultat av omfattande tortyr under det att de varit arresterade; mer än 50 000 utövare i Kina har arresterats. Nästan dagligen träffas Falun Gong-utövare framför det Kinesiska konsulatet vid Elbchaussee gatan och sitter i stilla meditation för att påminna alla om den svåra situationen för utövarna i Kina. Några sitter hela natten. Deras ”SOS-kampanj” genomförs i 50 olika länder världen över och är ett fredligt försök att väcka människors medvetenhet om brotten mot de mänskliga rättigheterna i Kina.

”Falun Gong är förbjudet där, även fastän det är ett fullständigt icke-politiskt meditationssystem,” säger en kvinna. Den trettiofemåriga affärskvinnan som organiserat denna tysta demonstration berättar om hur nästan alla som utövar Falun Gong har uppnått positiva resultat från de Tai Chi-liknande övningarna. ”Innan jag prövade det här systemet led jag av blodbrist och allting gjorde min mage orolig,” berättar hon. ”Efter att ha börjat med Falun Gong har jag fått en stadig hälsa, blivit mer balanserad och känner hur energin flödar i min kropp.”

Gruppen sätter sig ner i Lotus-ställning, lyfter den högra handen framför bröstet med fingrarna upp och sitter så i tio minuter. Kassettbandspelaren spelar mjuk, meditativ musik. ”Över 70 miljoner människor i Kina utövar Falun Gong,” säger hon. Det stora antalet gjorde regeringen nervös. De kunde inte tåla att utövarna var större till antalet än registrerade Partimedlemmar.”

Meditationssystemet förbjöds i Kina i juli 1999, fastän det innan hade prisats högt av den Kinesiska regeringen. Ett system som bygger på de universella principerna: Sanning, Godhet och Uthållighet. Plötsligt blev polisen aggressiv mot Falun Gong och dess utövare. Tiotusentals arresterades och misshandlades, deras hem genomsöktes, miljontals lagligt publicerade Falun Gong böcker brändes. För att utplåna, förtala och vanära, drogs en omfattande kampanj igång av regeringens propagandamaskin i syfte att felinformera och skapa hat gentemot Falun Gong.

Heinz-Hermann List har utövat i sex månader och hade följande att säga: ”Mer än 600 utövare i Kina har i största hemlighet spärrats in på mentalsjukhus och en annan grupp,
minst tiotusen, torteras i Omskolning- arbetsläger. Över 262 har redan dött.
Den 47-åriga Hamburgbon hoppas att sittstrejker framför konsulaten och vädjan från politiker i Väst-länder ska uppmärksammas i maktens korridorer i Beijing.

”Inom Falun Gong finns inga kyrkor; det finns ingen dyrkan. Rörelseinstruktioner ges av frivilliga och är gratis. Den systematiska förföljelsen i Kina är en tydlig överträdelse av mänskliga rättigheter.” Eftersom politik och våld är emot Falun Gongs lära, kan utövarna
i Hamburg inte göra annat än att klargöra sanningen och vädja för återupprättandet av de mänskliga rättigheterna.

Gruppen vid Elbchaussee återvänder till träningen, för händerna över huvudet, stänger sina ögon och låter det Buddhistiska laghjulet rotera mellan deras armar.
Laura Bauer

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.