Vilken information förmedlar Maya-kalendern till det nutida mänskliga släktet?

Maya-kulturen är en mycket gammal civilisation med väldigt utvecklad vetenskap och civilisation som existerade en gång i historien. Denna mystiska grupp av människor levde i det nutida södra Mexiko (Yucatán), Guatemala, norra Belize och västra Honduras. Många pyramider, tempel och andra urgamla konstruktioner som byggdes av Maya kan fortfarande ses i Yucatán och Guatemala. Det finns även många stenskulpturer och mystiska inskriptioner på stenplattor. Arkeologerna tror att Maya hade en storartad civilisation. Det finns svar på många frågor angående mänskligheten, livet och universum i Maya-kulturen. Det är mycket troligt att vi kan hitta dessa svar i deras böcker, inskriptionerna på stentavlorna och deras mystiska historier. Det är oerhört beklagligt att alla de värdefulla böckerna i Maya-folkets bibliotek brändes upp av den spanska armén under deras invasion efter 1517. Bara några inskriptioner på tavlor och några förvirrande kalendersystem finns idag kvar.

Kalendersystemen som Maya efterlämnade, tillsammans med deras matematik, är lika mystiska som folkslaget själva, ingen vet var de kom från. Maya-kalendern skiljer sig från alla andra kalendrar i hela världen. Det mest förvirrande är att de numeriska enheterna de använde är extremt stora. Det är som ett siffersystem använt för astronomiska uträkningar. Maya-folket var också väldigt kunniga i astronomi, de hade väldigt exakta uträkningar för Jordens omloppsbana runt solen. I deras kalendersystem dokumenterade de perioden för jordens rörelse och månförmörkelse, samt även ockulationen, omloppstider och synkroniseringen hos andra planeter. Faktiskt har Maya-folkets astronomiska kunskap nått långt bortom solsystemet. I ett av deras kalendersystem, kallat "Tzolkin", hade de till och med dokumenterat Vintergatans Galaktiska säsonger! Inte undra på att forskarna kallade Maya för "den Galaktiska Navigatören". Eftersom Maya visste om växlingarna av säsongerna inom Vintergatan, så skulle tydandet av relaterade uppteckningar onekligen sprida ljus över mysterier angående mänskligheten, livet och universum.

Dr. Jose Arguelles, en historiker i USA, har ägnat hela sitt liv till att sudera Maya-civilisationen. I sin bok "The Mayan Factor: Path Beyond Technology" (Bear & Company, 1973), diskuterar han Maya-kalendern i detalj.

Enligt Maya-kalendern "Tzolkin", upplever vårt solsystem "Den stora Cykeln", som varar i ungefär 5200 år från 3113 f.kr. till 2012 e.kr. I "Den stora Cykeln", förflyttar sig jorden tillsammans med solsystemet tvärsöver den "Galaktiska Balken" (The Galactic Beam), vilken hade sitt ursprung i Galaxens kärna. Diametern hos denna "Galaktiska Balk" är 5125 jordår. Med andra ord kommer det ta 5125 år för jorden att korsa denna "Galaktiska Balk". (Bild 1)

Maya trodde att efter passerandet genom denna "Galaktiska Balk", skulle solsystemet genomgå en fundamental förändring. De kallade denna förändring för den "Galaktiska Synkroniseringen".

Som Bild 1 visar, är denna "Stora Cykel" uppbyggd av tretton faser. Utvecklingen av varje fas presenteras i detalj (se bild 2). I sin bok använder Dr. Arguelles många diagram för att illustrera utvecklingen av varje fas, vilka vidare delades in i 20 evolutionsperioder, varje period varar i ungefär 20 år.

Från bild 2, kan vi se att under perioden 1992 till 2012, har vår jord gått in i den sista perioden i den Stora Cykelns sista fas. Enligt Maya var detta en väldigt viktig period innan den Galaktiska Synkroniseringen – de kallade det för Jordens Regenererings-period. Under denna period, kommer Jorden uppnå fullständig rening. Därtill, efter Jordens Regenererings-period, kommer jorden att gå bortom Galaktiska Balkens gräns, och gå in i en ny fas av Galaktisk Synkronisering. Dr. Arguelles tar även upp kinesisk Zhou Yi, genetik (genetisk kod) och andra teorier i hans komplexa sätt att utforska innebörden av detta kosmiska fenomen från olika vinklar.

Från nutida mänskliga vetenskaplig utgångspunkt är dessa verkligen otroliga. Det är möjligt att Maya talade om Vintergatans Principer, medan vår rådande vetenskap och teknologi inte än har nått bortom solsystemet. Som det kinesiska ordspråket lyder, detta är som att "sommarinsekter inte kan beskriva vinterisen”. Vårt mänskliga släkte är oändligt litet i detta vidsträckta universum; det kosmiska fenomenet som Maya-kalendern har avslöjat är verkligen värd en seriös undersökning från dagens människor.

Under perioden mellan 1992 till 2012 i Maya-kalendern (de sista tjugo åren av den Stora Cykeln), hur genomgår jorden "rening" och hur "uppdaterar" den sig själv? Maya lämnade inga detaljerade förklaringar. Först, låt oss begrunda vad "rening" är för något. Rening är att sålla bort förvanskade (korrumperade) substanser och behålla de friska. Ta en titt på dagens Jord, från ekologin till människornas moral, det har redan degenererat till ett väldigt korrupt tillstånd. Drivet av mänskliga egenintressen och ändlös girighet, blir Jordens ekosystem och ekologiska balans i all oändlighet ödelaggda av människor – till den grad att kriser är det förhärskande. Emellanåt är det lika skrämmande att märka den andliga föroreningen för det mänskliga samhället, ett resultat som varje individ bidragit till. Vi är alla ögonvittnen till detta. Trots att mänskliga samhällen stiftar lagar, utan avhållsamheten från kodexen för mänskligt uppförande och moral kan lagarna bara tjäna till att skrapa på ytan av dessa problem. Jorden behöver verkligen rening, och den mänskliga moralen behöver än mer rening. Annars kommer mänskliga släktet till slut förstöra sig själv.

Med inledning 1992 har Jorden gått in i vad Maya kallar Jordens Regenererings-period. Under denna period kommer Jorden bli "renad", likväl andligheten av dess mänskliga invånare. De korrupta substanserna kommer bli eliminerade och de positiva friska substanserna kommer att behållas, vilket så småningom kommer bli synkroniserat med Vintergatan. Detta är Vintergatans ofrånkomliga lag av de säsongsbetonade rörelserna som avslöjats av det mystiska Maya-folket. Det är lika oundvikligt som de fyra årstiderna på Jorden. Därför kan vi dra slutsatsen att, under denna period, borde mänskliga samhället erfara många exempellösa händelser relaterade till reningen och uppgraderingen av den mänskliga naturen. Verkligheten är överensstämmande med denna förutsägelse. Människor har upptäckt att idag, vid en tid då mänskliga samhällen befinner sig i ständigt moraliskt förfall, har Falun Gong, som möjliggör upphöjningen av mänskligt sinne och kropp, spridits snabbt och vitt i varje del av världen på så kort tid som på sju till åtta år. Genom kontinuerlig kultivering av både kropp och sinne, kan Falun Gong uppnå ändamålet med att ersätta de mänskliga cellerna med högenergisubstans för att assimilera till den kosmiska naturen och "återvända till ens sanna jag”. I ljuset av den "Stora Perioden"-teorin från Maya-kalendern, är Falun Gongs uppkomst på intet sätt slumpartad, utan en möjlighet som den kosmiska evolutionen bär med sig.

Det kan vara Guds vilja att Maya-kalendern inte borde komma bort i mänsklighetens historia och borde återupprättas och tydas av moderna människor. Maya-kalenderns existens bidrar med ännu ett avslöjande till mänskligheten. Hur som helst återstår det att se huruvida människor, förbryllade av deras koncept som är formade efter deras födelse, kan bryta sig igenom de barriärer för att vakna upp och fullt förstå den ultimata sanningen som överträffar omfattningen av vår kunskap.

http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2000/3/12/8913.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.