Falun Dafa Informationscenter i Österrike

Pressmeddelande 13/5 - 2002

Falun Dafa Informationscenter i Österrike: Enligt vår senaste information fördes Alexander Hamrle till en polisstation i Changchun. Efter det har vi inte haft någon kontakt med honom.

Wien, 13 maj 2002 -- Den österrikiske medborgaren och Falun Gong-utövaren Alexander Hamrle arresterades idag i Changchun i Kina. Han hade planerat att berätta för invånarna i Changchun idag, på Falun Gongs tioårsjubileum, att Falun Gong är bra och att förföljelsen är orättfärdig. Changchun är den stad där Falun Gong först började spridas till allmänheten 1992. Han hade sammanställt sin personliga berättelse och sin åsikt i ett öppet brev och ville lämna över det brevet till invånarna i Changchun.

När han inte hörde av sig på den förutbestämda tidpunkten, ringde en vän upp honom på hans mobiltelefon. Allt Alexander hastigt kunde säga, var att han hade förts till en polisstation. Sedan bröts förbindelsen. Efter det har han inte varit kontaktbar och vi känner inte till var han befinner sig.

I sitt brev skrev han: "Det är lite mer än ett år sedan jag erhöll Falun Gong här i Österrike. Principen Sanning-Godhet-Uthållighet har berört mig djupt och jag har beslutat att låta den guida mitt liv. Kort därefter blev jag medveten om förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina. Jag blev mycket överraskad. Varför vill Kina förfölja de som vill vara goda? Varför vänder jag mig till er idag med detta ärende? Principen Sanning-Godhet-Uthållighet har en stor vikt i mitt hjärta. Så snart vi bestämmer oss för att leva våra liv enligt den, blir våra liv förändrade till det bättre, de förändras och blir harmoniska och vackra. Principen innehåller livets nyckel, ett liv vi önskar våra barn och ett liv vi själva längtar efter. Denna princip innehåller vilka som helst och samtliga dygder.

Det är också på grund av detta som jag hyser den största respekt för Kina, med sin flertusenåriga kultur, i vilken Falun Gong är rotad. Kanske kan detta vittnesmål idag bli en drivkraft för er att upptäcka de djupt rotade principerna inom Falun Gong".

Vi är mycket oroade beträffande Alexander Hamrles säkerhet och kräver att den kinesiska regeringen friger honom omedelbart. Vi vädjar även till den österrikiska regeringen och till alla människor att medverka till hans trygga hemkomst.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.