Traditionell kultur: “Efter att ha hört Dao på morgonen kan man gå bort på kvällen utan ånger”

Ma Shen var från Dongping (det nuvarande Dongping finns i Shandongprovinsen) under den norra Songdynastin. Han älskade att studera vetenskap sedan barnsben och kom på första plats i de regionala civilförvaltningarnas examinationer det fjärde året under Shaosheng-perioden (dvs 1097)

År 1102 (det första året av Chongning-perioden) påstods Chen Yu’s Konfucianska undervisning vara en ond teori och förbjuden, i tur och ordning tvingades alla hans studenter att lämna honom. Under tiden fick Ma Shen i uppdrag att vara hovtjänsteman i staden Luoyang där Chen Yu levde och han var mycket ivrig att studera för Cheng Yu.

Chen Yu ville inte att Ma Shen skulle få bekymmer så han förbjöd Ma Shen att bli hans elev. Emellertid var Ma Shen fast besluten att följa Ceng Yu och han besökte Cheng Yu tio gånger och tog med gåvor för att visa än större respekt för var gång. Ändå gick Cheng Yu inte med på att undervisa honom.

För att visa sin uppriktighet beslutade Ma Shen att säga upp säg från sin position. Cheng Yu sade till honom: “På grund av den rådande situationen är jag rädd för att försätta dig i svårigheter. Eftersom du är förmögen att ge upp din position behöver du inte verkligen säga upp dig”.

Ma Shen sade: “Om jag har möjligheten att höra Dao (1) på morgonen skulle jag kunna dö utan att det gör något nu, och jag kanske inte behöver dö ändå.” Detta är vad förfäderna menade när de sade: ”Efter att ha hört Dao på morgonen kan man dö på kvällen utan ånger.”

Rörd av Ma Shens beslutsamma hjärta och uppriktighet accepterade Cheng Yu honom som elev. Fortsättningsvis gick Ma Shen till Chen Yus ställe för att lära av honom varje dag även om det var regnigt och blåsigt. Några förtalade honom med lögner men det brydde han sig inte om. Ma Shen erhöll en massa visdom från Cheng Yu om att kultivera sin dygd.

Livet är värdefullt, ändå sade våra förfäder: ”Efter att ha hört Dao på morgonen kan man gå bort på kvällen utan ånger”. Varför skulle människor vara så angelägna om att erhålla Dao, ståndaktigt kultivera i Dao och värdesätta det? Vad är Dao som folk har sökt efter i tusentals år?

Grundaren av Falun Dafa, Li Hongzhi har sagt oss:

"”Buddha-Fa” är en inblick in i alla mysterier, från partiklar och molekyler till universum, från det ännu mindre till det ännu större, inkluderar allt, utelämnar inget. Den är olika redogörelser för universums egenskap ”Zhen Shan Ren” på olika nivåer. Det är vad Dao-läran menar med ”Dao” och vad Buddha-läran menar med ”Fa”." (Lunyu från Zhuan Falun)

Historiskt har det varit svårt att söka efter Dao eller att höra Dao, för att inte tala om att erhålla Dao. Men nu lärs den sanna stora Lagen och den stora Dao, Falun Dafa ut offentligt för första gången någonsin. Detta är den största äran för ett liv som har väntat på Lagen under så många liv. Människor som har den goda lyckan att lära sig om den borde värdesätta det.


Kommentar:

1. Dao: “väg” eller “universums väg”

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a31397-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.