Wang Fuzhi undervisade sina egna barn på det sätt som han själv fostrades

Wang Fuzhi (王夫之) var en känd akademiker och filosof under den senare delen av Mingdynastin och under Qingdynastins början. Anledningen till att Wang Fuzhi var förmögen att behålla sin höga rang och erhålla så många akademiska titlar, berodde till stor del på hur hans far, Wang Zhaopin, hade fostrat honom när han var ung.

Wang Zhaopin hade ett mycket unikt sätt att undervisa sina barn på. Han använde aldrig starka ord och blev aldrig arg. När barnen inte uppförde sig ordentligt, lärde han dem tålmodigt och lugnt hur de skulle uppföra sig väl. När de hade tid plockade han fram schackbrädet och spelade med barnen. När de hade gott om tid läste han högt ur historiska bildade personers skrifter för barnen eller berättade om kända historiska personers gärningar.

Wang Fuzhi visste inte hur han skulle tygla sig själv när han var ung och gjorde hela tiden felaktiga saker. Wang Zhaopin straffade honom aldrig. Istället tittade han bara allvarligt på sin son utan att säga ett ord och tillät Fuzhi att reflektera över sin handling. En gång insåg Wang Fuzhi sitt misstag inom sig och ropade till sin far att han skulle ändra på sitt sätt, vid det tillfället talade Wang Zhaopin länge med sin son för att låta honom bli fullständigt klar över sitt misstag. Wang Fuzhi behöll senare faderns filosofi när han fostrade sina egna barn och gav barnen mycket uppmärksamhet.

Wang Fuzhi lärde sina barn att inte beröras av det vulgära. Han sade att dessa inflytanden lätt kunde förändra en människa, liksom alkohol gör människor fulla. Han sade till barnen, "När människor är vulgära, slår de plötsligt andra människor utan att låta dem försvara sig själv, eller så hugger de folk i ryggen, de kämpar energiskt efter små vinningar. En gentleman varken är så eller gillar sådana människors sällskap. Oändlig lycka är inte något vi ska söka efter. Uppehålls inte av pengar. Människor borde vara andliga och förädlade och deras sinnen borde vara fria. De är bara i ett sådant tillstånd som han kan förstå de forntida vises kunskap. När man uppför sig så spelar det ingen roll om han har makt eller inte. När han respekterar äldre med det sinnestillståndet kommer han att fostras till att ha ett mycket bra beteende. När man har att göra med vänner i det sinnestillståndet kommer han att bli belevad och artig."

Wang Fuzhi lärde också barnen att använda dikter och sånger, "Att låta en bok passera genom en släkt, vars enda avsikt är att hjälpa dig att sätta ditt mål. En Fenix kan stiga upp tusen ren (översättarens kommentar: 1 ren är detsamma som sju eller åtta fot), medan en svala och sparv bara kan stirra på varandra i beundran. Drick inte alkohol som bara smakar surt och illa, och observera under tystnad hur andra blir fulla. Om du lär dig den sanna betydelsen av varje ord kommer det vulgära naturligt att undvika dig. Det kinesiska tecknet för 'människa (人)', skrivs med två streck som går åt sidan, och det skiljer sig från tecknet för 'djur (禽).’ När man är klartänkt och inte nedfläckad med smuts, då är det som om han är i himlen".

Översatt från: http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=3759

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.