Stockholm: Fridfull protest mot de avslöjade organstölderna i Kina utanför det kinesiska handelskontoret på Lidingö

Under torsdagskvällen den 19 juli 2006 samlades Falun Gong-utövare utanför det kinesiska handelskontoret på Lidingö för att framföra en fredlig protest mot den sju år långa förföljelsen mot Falun Gong och särskilt de nyligen inkomna uppgifterna och rapporterna om att man tar de olagligt fängslade Falun Gong-utövarnas inre organ medan de fortfarande lever och säljer dem på den illegala organmarknaden

Utövarna delade ut informationsmaterial och berättade för de förbipasserande om det kinesiska kommunistpartiets brutala förföljelse och de barbariska organstölderna. Människor blev chockerade över uppgifterna och visade sitt stöd samtidigt som de frågade utövarna vad den svenska regeringen gör åt saken. Utövarna svarade att de hoppades att den svenska regeringen kommer att se allvarligt på resultatet av den omfattande och oberoende kanadensiska rapporten som kom ut för en vecka sedan och påvisar omfattande organstölder i Kina och att regeringen tar avstånd från dessa. Utövarna hoppades även att den svenska regeringen kommer att se till att det inleds en ordentlig undersökning av brotten.

De kanadensare som gjorde den senaste undersökningen, David Kilgour, tidigare parlamentsledamot och statsråd, och David Matas, människorättsadvokat, kom fram till att Falun Gong-utövare verkligen används som en levande resurs i landets omfattande verksamhet med försäljning av organ.

Deras rapport kan tas hem här: http://investigation.redirectme.net/

Som avslutning på aktiviteten försökte Falun Gong-utövarna att överlämna ett brev med information om de omfattande organstölderna och kränklingarna mot Falun Gong-utövares mänskliga rättigheter till personalen vid det kinesiska handelskontoret. Personalen hade inte tid att ta emot brevet personligen så utövarna lämnade det därför i handelskontorets postlåda och hoppades verkligen att de tar del av det och själva tar avstånd ifrån det kinesiska kommunistpartiets hemska brott.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.