Frankrike: Den franska rådgivande människorättskommittén uttrycker sin oro över KKP:s organstölder från levande Falun Gong-utövare

Den 28 november 2006, under en rutinmässig offentlig utfrågning som hölls i den franska premiärministerns byggnad, bjöd den franska rådgivande människorättskommittén in David Kilgour och David Matas att vittna om organstölderna från levande Falun Gong-utövare, som det kinesiska kommunistpartiet (KKP) står ansvarigt för. Den franska Falun Dafa-föreningens talman och en representant från den franska delegationen inom CIPFG (Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China) var också inbjudna.

Fru Lamperti, talman för föreningen Action för Human Rights intervjuas David Matas pratar om undersökningar som har gjorts när det gäller KKP:s brottsliga organstölder, med 2 TV:s reportrar David Kilgour intervjuas av TV-stationen French 24

Den franska rådgivande människorättskommittén ligger inne i premiärministerns kontorsbyggnad och dess roll är att erbjuda rådgivning i mänskliga rättigheter till det franska statsministerkontoret. Emmanuel Decaux, ordförande för kommittén inom det internationella departementet, var ordförande för den offentliga utfrågningen under kvällen den 28 november. Kommitténs generalsekreterare, Michel Forst, den franska människorätts ambassadören Michel Doucin och flera ledamöter som representerade olika föreningar inom kommittén deltog även i mötet.

Efter utfrågningen höll de två kanadensiska utredarna en presskonferens vid advokat Orlandis kontor för att informera massmedia om deras undersökningar och för att delge den offentliga utfrågningen med den franska rådgivande människorättskommittén.

De två utredarna avslöjade att under den offentliga utfrågningen sammanfattade Matas först huvudpunkterna om utredningsrapporten och därefter bekräftade han att KKP:s storskaliga organstölder från levande Falun Gong-utövare existerar och pågår fortfarande. Han föreslog att kommittén gör en egen utredning och att den Franska regering borde utöva påtryckningar på de kinesiska myndigheterna och be om en öppen dialog med den högsta ledningen inom den kinesiska regimen angående anklagelserna i utredningsrapporten. Matas föreslog särskilt, med tanke på de allvarliga brotten mot mänskliga rättigheter, att de Olympiska spelen 2008 i Peking ska flyttas till Paris.

Kilgour pratade efteråt med media om förföljelsen av Falun Gong i Kina. Han citerade de kraftiga stödet som Kanadas högste guvernör och andra äldre politiker har gett Falun Gong genom att berömma principerna "Sanning, Tålamod och Godhet" och för deras bidrag till ett harmoniskt samhälle.

På presskonferensen sade Matas att de hade föreslagit till den franska regeringen att de skulle sätta press på den kinesiska regimen angående organstölder från levande Falun Gong-utövare och hjälpa till att stoppa det grymma folkmordet och brotten mot mänskligheten i Kina. Om det finns en möjlighet till en dialog med den kinesiska regimen angående den här saken, bör tre regler följas: Först, dialogen måste vara offentlig; två, dialogen måste vara på toppnivå; tre, dialogen måste vara konkret. Han tydliggjorde också för media att ur den synvinkeln att den kinesiska regimen inte har förverkligat sina löften om mänskliga rättigheter, så som de lovade när de ansökte om sponsring till de Olympiska spelen, utan förhållandena för de mänskliga rättigheterna har istället försämrats. Därför föreslog de att 2008 års OS-stad ska bytas till Paris, staden som tidigare tävlade med Peking om att få hålla det Olympiska spelet 2008.

När de blev intervjuade av The Epoch Times, NTDTV och Sound of Hope, sade advokaten Orlandi: "Det Falun Gong står för är en traditionell kultur och traditionella tankar, men KKP anser det som ett hot för sin makt. Falun Gong är stark i Kina, Falun Gong-utövare är fler än KKP:s medlemmar. KKP är en diktatur och för att kunna eliminera oliktänkande, [kände] KKP [att de] var tvungna att eliminera Falun Gong. Nu använder de metoder som organstöld för att eliminera Falun Gong." Han tillade: "Utredningsrapporten har precis överlämnats till den Nationella rådgivande mänskliga rättighetskommittén. Rapporten är baserad på bestyrkta fakta. Jag anser att Frankrike, som skyddar mänskliga rättigheter, bör göra något, och till och med neka det Olympiska spelet 2008 i Peking, för att visa att de fördömer brotten. Min kollega Matas förslag är meningsfullt. Förnekande av 2008 års Olympiad i Peking skulle förmå idrottsmännen att förneka dessa brott, berätta för dem vad som sker och informera dem att vi inte kommer att delta i Peking eftersom man trampar på mänskliga rättigheter i Kina. Den här rapporten ger er ett fullständiga och klara bevis. Jag tycker att detta är ett bra sätt att agera!"

Människorättsobservatör Lamperti, talman från föreningen Action for Human Rights, deltog på utfrågningen. Hon sade att den offentliga utfrågningen visar att den franska regeringen är oroad över förföljelsen av Falun Gong i Kina och bestyrker bevisen på organstölderna från levande människor. Som en människorättsorganisation, är det som de kräver "inte bara att den kinesiska regimen ska släppa några samvetsfångar, detta kan inte lösa problemet eftersom hela Kina är under kontroll av detta system. 610-byrån måste upplösas, advokaten Gao Zhisheng måste friges och de måste tillåta kinesiska advokater att fortsätta försvara mänskliga rättigheter och upprätthålla mänsklig moral och rättvisa."

En känd radiostation, French Info, gjorde en direktnyheter på plats och presenterade och sände intervjun nästa dag. TV- stationen, French 24, gjorde en detaljerad intervju med de två kanadensiska utredarna. Statsägda TV-stationen French 2 skickade också sina reportrar för att bevaka den här händelsen.

Här kan man läsa utredningsrapporten: independent investigation into organ harvesting

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a36885-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.