Det tyska parlamentet fördömer den kinesiska kommunistregimens system med tvångsarbetsläger

Krav på en undersökning av anklagelserna om organstölder från levande Falun Gong-utövare

Den 10 maj 2007 antog det tyska parlamentet en historisk resolution som fördömde den kinesiska kommunistregimen för deras system med tvångsarbetsläger. Samtliga partier fördömde kraftigt och bestämt den kinesiska kommunistregimens omänskliga system med tvångsarbetsläger och ställde krav på att den tyska regeringen skulle genomföra en undersökning av anklagelserna om att regimen stjäl organ från levande Falun Gong-utövare.

I mars lämnade den regerande Kristdemokratiska unionen (CDU) in en resolution som fördömde den kinesiska kommunistregimens system med tvångsarbetsläger till det tyska förbundsparlamentet, tillsammans med Kristen social union (CSU) och oppositionspartierna, bland andra Fria demokratiska partiet (FDP) och De gröna. Resolutionen ställde krav på att den tyska regeringen skulle uppmana den kinesiska kommunistregimen att stänga sina tvångsarbetsläger, lägga fram en detaljerad förteckning över alla tvångsarbetsläger i hela landet och information om alla offer som har förföljts till döds i dessa läger, samt uppmana tyska företag att bojkotta varor som har producerats i kinesiska tvångsarbetsläger.

På ett möte den 10 maj 2007 uppmanade Thilo Hoppe, medlem av det tyska parlamentets kommitté för mänskliga rättigheter och partiet De gröna, den tyska regeringen att genomföra en undersökning av anklagelserna som lagts fram av oberoende utredare från Kanada beträffande den kinesiska regimens organstölder från levande Falun Gong-utövare. Han sade: “Den undersökande rapporten av Kanadas före detta statssekreterare (för Asien och Stillahavsområdet) David Kilgour och människorättsadvokaten David Matas är mycket övertygande. Även om rapportens innehåll kanske inte kan bevisas på kort tid, vill vi uppmana den tyska regeringen att genomföra en undersökning av anklagelserna mot den kinesiska kommunistregimen.” Han påminde också den tyska regeringen: “Vi måste vara försiktiga när vi utbildar vår medicinska personal. Det finns ett samarbete mellan Tyskland och Kina och vi får inte bli medhjälpare till en avskyvärd brottsling utan att veta om det. Det är absolut inte godtagbart.”

Innan det tyska parlamentet antog resolutionen, talade tjänstemän från den kinesiska ambassaden personligen med flera tyska parlamentsledamöter och hotade med försämrade bilaterala förbindelser mellan länderna om resolutionen skulle antas.

Holger Haibach, parlamentsledamot för Tysklands regerande kristdemokrater och talesman för parlamentets kommitté för mänskliga rättigheter, avslöjade: “Den kinesiska ambassaden skickade sina tjänstemän för att protestera och komma med hotelser om allvarliga konsekvenser om resolutionen antogs. Men vi lät oss inte skrämmas och gjorde vad vi skulle göra.”

Florian Toncar, talesman för FDP och medlem av parlamentets kommitté för mänskliga rättigheter, sade: “Kinesiska tjänstemän kan uttrycka sina åsikter men kinesiska diplomater kan omöjligen påverka tyska folkvalda parlamentsledamöters beslut. Vi röstade för att anta resolutionen med en överväldigande majoritet.”

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a39474-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.