OS-värden Kina torterar oskyldiga människor

Länstidningen 26 juli 2001

OS-värden Kina torterar oskyldiga människor

SOS nödrop kommer i dag till Östersund och Stortorget. Det är en aktivitet som pågår i hela världen för att väcka uppmärksamhet om det akuta situationen i Kina där oskyldiga människor torteras och mördas endast för att de utövar den fredliga qigong-metoden Falun Gong.
12 juli marscherade några Svenska Falun Gong-utövare 27 mil från Falun till Stockholm. På Mynttorget hölls en manifestation 18 juli, där ett öppet brev till Göran Person lästes upp.
Vice statsminister Lena Hjelm-Wallén höll ett rörande tal och tog emot petitioner med drygt 9 000 namnunderskrifter. Två dygns ljusvaka hölls utanför den kinesiska ambassaden.
Sedan den 20 juni då 15 kvinnliga Falun Gong utövare torteras i Wanja arbetsläger i Helongjiangprovinsen, har flera rapporter om massmord i kinesiska arbetsläger och fängelser kommit in.
Amnesty International bekräftar att Heilongjiang aktivt deltar i den utrensning som Kinas regering dragit i gång mot Falun Gong.
Den kinesiska regeringen förnekar tortyr och mord, alla dödsfallen handlar om antingen självmord eller hjärtattack.
Mitt i OS-firandet sade Kinas vice premiärminister Li Lanqing att eftersom Peking får bli OS-värd 2008 är det ett bevis på att Kinas stabilitet nu har internationellt erkännande. Regeringen kommer att fortsätta slå ner på Falun Gong.
Ska OS-värdskapet verkligen uppfattas som ett erkännande av den totalitära regimen att sopa undan "instabila faktorer"?
I juli 1999 förklarade Kinas presidenten att Falun Gong är en illegal organisation. Enligt den kinesiska grundlagen kan endast Folkkongressen utfärda ett sådant beslut.
Men presidenten är lagen. TV, radio, tidningar används dygnet rund för att sprida lögner, stämplar miljontals människor som "anti-revolutionärer" och "folk-fientliga".
Arbetsplatser och släktingar till människor som utövar Falun Gong får betala böter om inte de omskolas och skriver på en "garanti att inte utöva". Poliser som torterar och mördar samt människor som tipsar poliser om Falun Gong-utövare belönas.
Tortyr, våldtäkter, hjärntvätt och öppet mord används för att utrota oskyldiga människors tro. Mer än 50 000 sitter i olika fängelser omskolningsläger, mentalsjukhus. Minst 257 dödades genom tortyr.
I Hubei-provinsen dog Wang Ming p g a av att hans nacke bröts i polistortyr. Hans brott var att han vägrade att skriva på s k "Garantibrev att inte utöva Falun Gong". Hans mamma överklagade fallet, då blev hon anhållen, och torterad till döds. Anledning är att hon talat för mycket, avslöjat "statshemligheter". Nu sitter hans syster i fängelse av samma anledning.
I staden Machen i Hubeiprovinsen brände poliser Wang Huajun, en kvinnlig utövare, levande. Hon var anhållen bland annat för att hon gick till myndigheten och förklarade sin önskan att förföljelsen av oskyldiga människor skulle sluta.
Den 18 april, mitt på dagen, var stans centrum plötsligt avspärrat. Dagen efter spreds det att en Falun Gong-utövare hade satt eld på sig själv och dog på Jiyantorget framför den lokala myndigheten.
Enligt ögonvittnen låg hon på marken när elden startade, hon försökte röra sig men p g a tidigare tortyr kunde hon inte. När elden släcktes var framsidan av hennes kropp bränd men inte baksidan.
Dessutom fanns det djupa knivsår i hennes hals och på bakhuvudet. De som gjort det är inte bara brutala, de är rent kriminella.
Falun Gong är en qigong metod som liksom Taiji har långa rötter i den kinesiska kulturen. Det är en metod inom Buddha Läran som sträcker sig tillbaka långt innan kommunismen uppkom. Det är dokumenterat att miljontals människor tillfrisknat från sina sjukdomar genom övningarna.
Den lär den ut universums princip: Sanning-Godhet-Uthållighet.
Utövare skall försöka så gott så möjligt att assimilera till den, höja sin moral oavsett hemma eller på jobbet. Inga pengar är inblandade.
Utövare skall ta lätt på personligt anseende och vinning, den är ren kultivering av kropp och själ.
Sedan den introducerades till allmänheten har den spridits till 100 miljoner människor i 40 länder. Den fick mycket stöd och erkännande i Kina (innan förföljelsen), och i andra länder. Hade det inte varit den kinesiska presidentens personliga förföljelse skulle den ha varit en av de mest populära sporterna i hela världen.
Som en kinesiska älskar jag mitt land som jag älskar min mor. Jag hoppas att Kina mår bra i det långa loppet. Folk i Sverige har ojämförbart stor frihet att leva, tala och tro. I Kina är folk tvungna att hålla tyst. Vi kineser är starkt influerade av konfucianismen, är vana att vara ödmjuka, lydiga och tåliga. Dikturregimen i Kina utnyttjar det.
Även om folk är misstänksamma och missnöjda med den totalitära propagandamaskinen, vågar de inte träda fram och säga ifrån.
Min mamma, en vanlig pensionär, bad mig i telefon att inte ens nämna Falun Gong eller andra rapporter som avslöjar myndigheten. För hon är rädd att telefonen är avlyssnad, att hon skulle tappa sin enda livsglädje: att få höra från mig, och höra hennes barnbarn sjunga. Vad är det för fel med att vara en god och ärlig människa?
Ska det vara en del av politiskt spel och världshandel att få rätten få leva efter gamla fina traditioner i enlighet med "Sanning-Godhet-Uthållighet?
Människor i Kina använder sitt liv för att få ut sanningen och vädja till alla godhjärtade människor om hjälp.
Gott belönas med gott och ont med ont. Det är ingen ny sanning. Det gäller inte bara individer utan också hela mänskligheten.
Om vi, bara på grund av det långa avståndet ignorerar brotten som begås i Kina, är det inte samma sak som att tolerera att bli våldtagen?! Det är samma hjärta som slår, samma själ som andas.
Det handlar inte bara om att oskyldiga liv räddas i Kina, utan också att bevara gamla gåvor till moderna samhället, att skydda hela mänsklighetens grundläggande moral, där godheten istället för ondskan uppmuntras!

Yi Zhang Lu
Falun Gongutövare

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.