Ledamot i det brittiska överhuset uppmanar KKP att "upphöra med förföljelsen av grupper såsom den andliga rörelsen Falun Gong" på den internationella dagen för mänskliga rättigheter

Ledamot i det brittiska överhuset uppmanar KKP att "upphöra med förföljelsen av grupper såsom den andliga rörelsen Falun Gong" på den internationella dagen för mänskliga rättigheter

Som veteran i kampen för mänskliga rättigheter i Kina sänder jag mitt innerliga stöd och mina lyckönskningar till er på den internationella dagen för mänskliga rättigheter och ber återigen den kinesiska regeringen att upphöra med alla sina människorättsbrott mot den egna befolkningen.

Jag uppmanar regimen att omedelbart och villkorslöst släppa alla samvetsfångar och rätta sig efter FNs deklaration gällande mänskliga rättigheter där man uttrycker tron på att människor ska ha rätt till liv frihet och säkerhet samt att slippa tortyr och godtycklig arrestering.

Jag uppmanar dessutom regimen att upphöra med förföljelsen av grupper som den andliga rörelsen Falun Gong, tibetaner och underjordiska kyrkor, att avskaffa "omskolning genom arbete" och se till att alla brott mot friheten skall tas itu med enligt lag.

Det är svårt att tro att inte ens under 2008, året då den olympiska elden kom till Kina, kunde frihetslågan skyddas. Jag önskar er all lycka i er modiga och fortsatta kamp för att säkra de grundläggande rättigheter, som vi här hemma tar för givet, att de även ska kunna åtnjutas av alla invånare i Kina.

Brian Coleman AM
10 december 2008

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a47143-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.