Den internationella konferensen för mänskliga rättigheter 2008 hålls i Europa (foton)

Reportrar utan gränser, Europaparlamentets liberala parti och Taiwans demokratistiftelse stod som värdar för 2008 års internationella konferens för mänskliga rättigheter i Bryssel den 2 oktober. Målet med konferensen var att lyfta fram människorättssituationen i Kina efter de olympiska spelen och anta en rapport för att uppmuntra FN att forska i den kinesiska kommunistregimens människorättskränkningar. Tolv internationella människorättsorganisationer och flera europaparlamentariker deltog i konferensen. Representanter från Koalitionen för att undersöka förföljelsen av Falun Gong i Kina (CIPFG), Tibets vänner, Uigur-kongressen m fl höll tal under seminariet med fokus på religions- och trosfrihet och de exponerade det kinesiska kommunistpartiets senaste brott gällande dessa frågor. Ämnet Falun Gong fick stor uppmärksamhet.


Under seminariet med fokus på religions- och trosfrihet fick ämnet Falu Gong stor uppmärksamhet

Representant från CIPFG håller ta

Ledaren för Europaparlamentets liberala parti, Graham Watson, sade i öppningstalet: "Om du råkar vara i Washington DC en söndag eftermiddag kan du gå till den kinesiska ambassaden och se flera både västerländska och kinesiska Falun Gong-utövare demonstrera Falun Gongs övningar för trosfriheten. Han påpekade att över sextio procent av tortyrfallen i Kina är relaterade till Falun Gong. En oberoende undersökning 2006 har dessutom givit ytterligare bekräftelse på att den kinesiska kommunistregimen skördar organ från ett stort antal Falun Gong-utövare.

Europaparlamentets vice ordförande Edward McMillan-Scott som fungerade som moderator för seminariet sade, "Den största förföljelsen i Kina riktar sig mot grupper med en tro, särskilt förföljelsen av Falun Gong. Det är ett slags folkmord. De internationella domstolen borde titta närmare på det här fallet."

Willy Fature från Reportrar utan gränser sade under sin sammanfattning om problemen gällande trosfriheten i Kina, "Kina har ingen trosfrihet nu. Den har dessutom inte förbättrats på något sätt efter OS."

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.