Hälsning från riksdagsledamot med anledning av förföljelsen av Falun Gong nu pågått i 10 år

Demokrati, yttrandefrihet och religionsfrihet är universella värden. De måste respekteras i alla länder. Oavsett om man bor i Sverige eller om man bor i Kina ska de mänskliga rättigheterna efterlevas.

Kinas förföljelse av det fria ordet och oliktänkande är oacceptabelt och slår hårt, särskilt mot Falun Gong-rörelsen som nu har förföljts i 10 år. Organstöld och arbetsläger är vad många Falun Gong-utövare utsätts för.

Den kinesiska regimens övergrepp är också hårda i Tibet och i provinsen Xinxjang.

Det gäller att aldrig tystna eller sluta att kämpa för det man tror på.

Kina måste upphöra med detta omfattande och grova förtryck! Det är 10 år sedan förföljelsen av Falun Gong-utövare inleddes. Det är också 20 år sedan de kommunistiska diktaturerna i Östeuropa föll undan. Det är vår skyldighet att göra de förtryckta minoriteternas röster hörda i den fria världen och att kämpa tills den dag även Kina respekterar alla kinesiska invånares rättigheter.

Cecilia Wigström
riksdagsledamot (fp)

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.