Varannan medlem tar avstånd från det kinesiska kommunistpartiet

Det globala servicecentret för att lämna det kinesiska kommunistpartiet analyserade nyligen antalet personer som postat uttalanden på deras sajt där de tar avstånd från det kinesiska kommunistpartiet och dess underorganisationer.

Den 7 augusti låg antalet på 100 005 934 personer, och därmed har alltså hundramiljonersgränsen sprängts. Av dessa är det över 36 miljoner som lämnat själva partiet. Här följer siffrorna:

Antal personer som lämnat kommunistpartiet: 36.6%, 36 602 172
Antal personer som lämnat ungdomsbrigaden: 22.9%, 22 901 359
Antal personer som lämnat de unga pionjärerna: 25.7%, 25 701 525
Ospecificerat: 14.7%, 14 700 872

En ansvarig på hemsidan tuidang.epochtimes.com sade till Epoch Times att de flesta gjort sina utträden under pseudonym, men att somliga använder sina riktiga namn.

För att bekräfta att datoranalysen man gjort var korrekt har man undersökt ett antal stickprov på några tiotusentals utträden och manuellt analyserat dem. De analyserade stickproven stämde mycket väl överens med de datorgenererade resultaten, då antalet som explicit tagit avstånd från just kommunistpartiet låg på mellan 35 och 36 procent.

Rörelsen för att lämna kommunistpartiet har sedan den grundades hjälpt kineser som vill lämna kommunistpartiets organisationer att offentliggöra sina uttalanden. Eftersom centrets server ligger i Virginia i USA har den strikta internetcensuren i Kina hindrat många kineser från att skicka sina uttalanden direkt dit. Sedan början av 2005 har kinesiskspråkiga Epoch Times uppmanat de i Kina som vill lämna kommunistpartiets organisationer att sätta upp sina deklarationer på offentliga platser och fortsätta att försöka hitta sätt att skicka sina utträden till centret.

Dessa uttalanden kan hittas på busstationer, elstolpar, anslagstavlor och många andra platser på det kinesiska fastlandet. Folk har till och med skrivit sina uttalanden på sedlar.

För närvarande samlar Epoch Times sajt för att lämna kommunistpartiet in utträden från olika källor:
– Fastlandskineser som brutit igenom internetcensuren och kommit in på sajten själva.
– Volontärer på turistplatser världen över som hjälper folk att göra sina utträden.
– Gratisnummer som fastlandskineser kan ringa för att hjälpa kineser i och utanför Kina att lämna partiet.
– Fastlandskineser som bett vänner och släktingar i utlandet att göra utträden på sajten i deras namn.
– De över 40 Epoch Times-kontoren runt om i världen som hjälper folk att registrera sig på sajten.

Allen Liu, som är analytiker på servicecentret, sade till Epoch Times att baserat på deras datoranalys och handräkningen så är resultatet väldigt tillförlitligt. 36,6 miljoner personer som lämnat kommunistpartiet utgör nästan hälften av deras medlemsantal, sade han.

Liu tillade även att 36,6 miljoner är lågt räknat, och förklarade:
– Komplexiteten och icke-lineariteten i den kinesiska grammatiken gör det svårt att datoranalysera meddelandena. För att hålla beräkningen konservativ och kunna presentera de mest realistiska resultaten räknade vi de som vi inte kunde bekräfta via datoranalys som "ospecificerade". Där finns dock många som utträtt ur själva partiet.

Av de 100 miljoner som lämnat kommunistpartiet och dess underorganisationer kunde 14,7 miljoner inte med säkerhet placeras i någon av de tre kategorierna kommunistpartiet, ungdomsbrigaderna eller unga pionjärerna. Om vi antar att 36,6 procent av de 14,7 miljonerna ospecificerade ville lämna kommunistpartiet blir det 5,38 miljoner. Då skulle den sammanlagda summan bli 41,89 miljoner som lämnat kommunistpartiet. Den officiella medlemssiffran för kinesiska kommunistpartiet var 80,27 miljoner i juli. Därmed skulle mer än hälften av partiets medlemmar ha tagit avstånd från det.

Kinesiskspråkiga Epoch Times publicerade en särskild ledarartikel den 8 augusti när antalet avhopp från partiet och dess organisationer nådde 100 miljoner. I artikeln stod bland annat: "Den stora trenden med avhopp från kommunistorganisationerna är fundamentalt sett ett moraliskt val och en gripande kamp mellan rättfärdighet och ondska. Endera följer folk kommunistpartiet till omoralens yttersta gräns, till politiska, ekonomiska och kulturella katastrofer, eller så väljer man att lämna partiet och väljer moral och godhet. Det här är ett val som alla måste göra, ingen kan stå utanför eller undvika det."

Yi Rong, ordförande för centret, sade till Epoch Times att 100 miljoner utträden ur kommunistpartiet och dess organisationer innebär att rörelsen har stor spridning och att den har blivit ett själsligt uppvaknande för folk från alla samhällsskikt och alla delar av Kina.

Wang Qingfeng, biträdande chef för kommunistpartiets centralkommittés organisationsdepartement, meddelade på en presskonferens i juli att antalet medlemmar i partiet nått 80,27 miljoner under 2010. Enligt Yi Rong är de flesta kineser tvungna att gå med i unga pionjärerna och ungdomsbrigaden när de är små. Att kunna komma till en bättre skola, få ett jobb, förmåner eller befordran är högst beroende av om man är med i kommunistpartiet eller ej. Många känner sig tvingade att gå med i partiorganisationerna för att kunna få ett bättre liv.

Avhoppsrörelsen, som kallas Tuidang på kinesiska, har pågått i sex år och åtta månader och över hälften av partiets nuvarande medlemsantal har gått ur.
— Allt eftersom böcker och videos med "Nio kommentarer om kommunistpartiet" fortsätter spridas i Kina kommer processen att gå snabbare. Jag tror inte det kommer ta lång tid innan det är 200 eller 300 miljoner som tagit avstånd, sade Yi.

Han tror att kineserna håller på att vakna upp efter att ha insett kommunistpartiets onda natur, och att antalet som lämnar kommer öka allt snabbare på grund av detta.

— Nu är det många kineser som inte är rädda för kommunistpartiet längre. Tidigare var de rädda för att förföljas, men inte längre. Många går ur partiorganisationerna under sina riktiga namn och fördömer dem öppet, sade Yi, och tillade att de som går ur partiet ogillar det i djupet av sitt hjärta.

Kommunistpartiet kontrollerar folk med skräck. Om människor inte fruktar dem kan de inte kontrollera dem längre, sade Yi.
— Fler kommer lämna organisationerna i allt snabbare takt. Partiet kommer snart upplösas. När det når en kritisk punkt kommer det kollapsa av sig självt.

Källa: http://www.epochtimes.se/articles/2011/08/17/21897.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.