Kina försöker utvidga förföljelsen till hela världen

Tyskland, Island, Hongkong, Australien, Kambodja och Ukraina – när vi sammanställer länderna i vilka Jiang Zemins regim har begått felaktigheter så ser vi en farlig trend: den diktatoriska regimen försöker att utvidga den grymma förföljelsen till hela världen. Detta innefattar att de sprider lögnpropaganda om Falun Gong för att vilseleda regeringar i alla länder och att med diplomatins möjligheter sätta dem under press via de kinesiska ambassaderna i deras länder. Man lockar med ekonomiska fördelar och handel för att uppnå sina syften att inskränka och förfölja Falun Gong i alla länder genom dess egna regeringar.

För närvarande pågår denna slags förföljelse på olika nivåer i fler länder, inklusive de i väst med de bästa förhållanden avseende mänskliga rättigheter. I Kanada försökte man med bedrägeri och påtryckningar få det berörda departementet att hindra Dafa-utövares medverkan under Tulpan-festivalen. I USA har några federala myndigheter vilka gett utmärkelser till Dafa och Li Hongzhi försökt ta tillbaka dem på grund av kinesiska regeringens lockelser och hot kring ekonomiska fördelar. I vissa europeisaka länder har Dafa-utövares vädjanden förhindrats på olika sätt. Utan att förstå sanningen tror människor att vad den kinesiska regeringen säger är sant, då man inte kan föreställa sig att det fortfarande existerar sådant simpelt och ont betende i vår värld och det blir en anledning till dessa förfaringssätt. Dessutom saknar vissa regeringar en upprätt hållning och kombinerat med frestelsen av ekonomiska fördelar, innebär det att verkligen bli utnyttjade av regimens syften. Som ett resultat börjar man att förhindra lagenliga Falun Gong-aktiviteter i deras länder. Emellertid, när man gör så inser man inte att man samtidigt sviker grundläggande principer av demokrati, frihet och mänskliga rättigheter vilka innahar en hög position i de västliga länderna.

Förföljelsen har pågått i tre år. Några [av våra nära] länder utnyttjas av Jiangs regim och de har gett upp de grundläggande principerna av demokrati, frihet och mänskliga rättigheter. Vad som ägt rum visar klart att förföljelsen inte bara orsakar Falun Dafa-utövare skada, utan är relaterad till alla. Dafa-utövares motstånd mot förföljelsen är till nytta för alla människor.

”Endast under förhållanden då goda människor inte agerar kan det onda segra”.

Kinesisk version: http://yuanming.net/articles/200208/11675.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.