Affärer och kultiveringMitt namn är Alfredo Fava. Jag är italienare. Jag började kultivera i slutet av 1995. Vid den tiden deltog jag i den första internationella erfarenhetsutbyteskonferensen i Peking och hade glädjen att få träffa vår Mästare för första gången.

”Falun Dafa Hao!“ Det är kinesiska för ”Falun Dafa är bra!” Detta stämmer så bra. Jag har alltför många anledningar att bekräfta denna mening! Mitt sinne, min själ och min fysiska hälsa har gagnats mycket av denna metod. Jag försöker använda Dafas standard för vägledning i mina dagliga aktiviteter och i min affärsverksamhet. Många människor säger att om du gör saker enligt Zhen Shan Ren (Sanning Godhet Tålamod) så kan du inte göra ett bra arbete som chef. Min erfarenhet har bevisat att det är fel. Om någon gör något fel omedvetet i affärsuppgörelser och om han genuint kan be sina kunder om ursäkt, så kommer han inte bara att bli förlåten av sina kunder utan han kommer också att bli mer betrodd. Jag anser att Zhen (Sanningsenlighet) är det enklaste sättet att lösa problem och att släppa fasthållandet till berömmelse, vinning och makt är det bästa sättet att nå framgång.

Min svaghet ligger i min personlighet. Jag är för tuff och arrogant och därför är min tävlingsmentalitet mycket stark, men jag har upptäckt att så länge jag klarar att behandla andra med en sansad och fridfull attityd så kommer jag inte att bråka med andra och inte skapa karma.

När jag först erhöll Fa var det mycket stora problem med min affärsverksamhet i Kina. Vid den tiden var jag mycket orolig för att jag skulle behöva erkänna mitt misslyckande. Jag arbetade mycket hårt och reste runt i Kina för att sälja mina produkter, men allt var förgäves. Många gånger verkade någon vilja köpa mina produkter, men det kom aldrig någon beställning. Jag var tvungen att hålla produktionen igång för att träna mina anställda, men mina produkter blev helt enkelt inte sålda. Situationen blev allt svårare.

Många människor började skratta åt mig. För en person så stolt som jag var denna sorts förödmjukelse outhärdlig. Det var mitt fasthållande som hindrade mig från att driva mitt företag med framgång. När jag insåg detta genom utövandet av Dafa och tog bort detta fasthållande sålde plötsligt mina produkter och mitt företag kom på fötter. Det var som ett mirakel.

Nu har jag hamnat i svårigheter igen eftersom jag inte kan åka tillbaka till Kina för att ta hand om mitt eget företag, men eftersom mitt fasthållande till det har försvunnit så är jag inte orolig för att förlora det. För ett år sedan kunde jag inte släppa mitt fasthållande till den affärsverksamhet som jag med stor möda byggt upp. Det handlade inte om pengarna jag hade investerat. Snarare handlade det om subtila saker; som t ex de föreställningar som fanns i mitt sinne. Känslan av ansvar för mina anställda, för de andra investerarna och för min familj hindrade mig från att handla som en Dafa-lärjunge. Jag trodde nästan att jag var den ende som var ansvarig för allt som hade hänt och att det var jag som skulle besluta om mitt och de andra involverades öde.

Angående frågan om sjukdomar så har jag också gått igenom många prövningar. Genom utövandet av Dafa insåg jag att det egentligen var mina föreställningar om sjukdomar som skapade problem. Efter detta har jag hela tiden varit mycket frisk.

Här vill jag nämna många medutövare i Kina. De erfarenheter som de delade med sig av och sättet som de uppförde sig på, hjälpte mig att påbörja min kultivering. Jag har glömt många av deras namn men jag kommer ihåg det vackra i deras leenden och friden och klarheten i deras röster. De öppnade sina dörrar för mig och hjälpte mig osjälviskt. De lyssnade tålmodigt på mitt pladder som jag självsäkert ansåg vara kloka ord.

Jag kommer ihåg erfarenheterna från att försöka korsa benen. Vid den tiden trodde jag aldrig att jag skulle kunna korsa benen på ett lika nobelt och elegant sätt som mina medutövare gjorde. Senare efter smärtsam träning kom jag till slut förbi det och klarade att sitta i dubbellotus. Än i dag gör benen väldigt ont när jag sitter i dubbellotus, men stunden av stillhet i meditationen är ovärderlig.

Jag tror alltid att jag inte kan hjälpa andra så bra, men jag vill göra mitt allra bästa för att berätta om mina erfarenheter i kultiveringen med förhoppningen att någon på något sätt ska gagnas av det.

Jag har personligen upplevt många saker sedan jag började kultivera. Jag har upplevt skönhet och fridfullhet i kultiveringen, lycka på den internationella konferensen, oro när kinesisk media första gången attackerade Dafa, störningar vid träningsplatsen när det hände saker vid Tianjin och Zhongnanhai och dagen då förföljelsen började i juli 1999.

Den dagen tog mitt liv en tvär vändning och jag tror att många andra utövare hade samma känsla. Efter att ha känt tvivel, inte vetat vad jag skulle göra och gjort misstag, kom jag slutligen till en ny förståelse och en ny beslutsamhet i vårt nya uppdrag som Dafa-lärjungar i Fa-upprätandeperioden.

Min personliga erfarenhet har visat att ingen kan hjälpa dig när du har svårigheter och måste fatta ett beslut, inte ens de som står dig närmast. Om du själv inte är redo kommer andras förslag att uppfattas som påtryckningar och kan orsaka motstånd och konflikter. Vår Mästare har alltid hjälpt oss på vår egen kultiveringsväg. Genom hans verk leder han oss till högre riken i oss själva.

När förföljelsen började upplevde kanske varje utövare den i olika former. Jag upplevde också mycket, i Kina, i Europa, till och med i mitt land, Italien, fastän vi är en demokrati. Min ställning som investerare i Kina, fastän det officiellt inte upphört än, har i hög grad påverkats. Mina kinesiska släktingar kan inte återvända till sitt eget land och deras pass får inte förnyas. Affärsvärlden, den politiska kretsen och media är tysta och vill inte fördöma det som händer i Kina därför att de inte vill stöta sig med ”den stora draken”. Dessutom har nyligen allvarliga olagliga handlingar begåtts i Berlin, på Island, i Ukraina, Hongkong och Kambodja. I Italien upplevde vi också liknande saker, men inte så allvarliga. När Li Lanqing, ledaren för 610-byrån, besökte Florens blev vi, fastän vi hade polistillstånd, bortdrivna av polisen till en plats längre bort från delegationen. Till slut lyckades de dock inte.

Det kinesiska konsulatet utförde också dåliga gärningar. I det att de följer den kinesiske diktatorns illasinnade policy har de fabricerat lögner och förtalat Dafa. I Italien är vårt svar på detta en stämning – vi stämde journalisten, den kinesiska befolkningsgruppens ledare, samt den kinesiske generalkonsuln i Milano, vilka var inblandade i förtalskampanjen. Generalkonsuln vågade till och med hota oss.

Olyckligtvis är rättsförfarandet i Italien mycket långsamt och utdraget. Jag vet inte hur länge vi måste fortsätta vänta tills rättegången börjar, så vi inväntar den dagen med ett mycket lugnt sinne. Jag vet att jag skulle kunna göra mer och bättre. Situationen har otvivelaktigt förbättrats mycket. Vårt förhållande till media blir bättre och bättre och fler och fler parlamentsledamöter stöder oss. Jag skulle vilja uttrycka mitt tack till många av de medutövare som är här idag. Ni har generöst gett oss mycket hjälp, utan vilken vi inte hade kunnat vara framgångsrika i många av våra Fa-upprätande aktiviteter.

Det är beklagligt att några medutövare av olika anledningar har valt att kultivera hemma i tysthet och är motvilliga att delta i aktiviteter ämnade att klargöra sanningen för det kinesiska folket. Dessa aktiviteter kräver mycket slitsamma ansträngningar och de verkar inte ge snabba resultat, särskilt inte i början. Emellertid har dessa kinesiska människor lidit mest av den grymma förföljelsen och de har inga andra kanaler. Dessa utövare är alltid lite tveksamma när de agerar. Jag kritiserar inte någon. Jag har ingen rätt att göra det, men jag tycker verkligen synd om dem för de förlorar ett tillfälle som när det en gång är förlorat inte kommer tillbaka. Jag gör alltid mitt bästa för att komma ihåg kraven på Dafa-lärjungar under Fa-upprätandeperioden – studera Fa väl, klargöra sanningen och sända upprätta tankar.

Jag vet att jag har begått många misstag. När jag vill ha något utfört till vilket pris som helst slutar det ofta med att jag jagar de önskvärda resultaten precis som i en idrottstävling. Det är vårt ansvar att stiga fram och använda olika metoder för att bekräfta Fa, men jag anser att vi aldrig får glömma att vårt syfte är att beskydda Fa. Bara när vi använder vår visdom kan vi bryta igenom de arrangemang som är gjorda för att sabotera Fa, annars kan vi skada Dafa på grund av våra egna tillkortakommanden.

Under saboterandet av Dafa producerades en hel serie lögner som kulminerade i den iscensatta ”självbränningsfarsen”. Jag tror att vårt medkännande sätt att vara och våra handlingar är det slutgiltiga svaret på allt detta.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.