Roland Zimmermann, koalition av SPD och AG, Tyskland

Roland Zimmermann, koalition av SPD (Socialistpartiet) i det tyska parlamentet, AG (AG är jämförbart med en korporation; översättaren), (permanent kommitté) mänskliga rättigheter och humanitär hjälp:

” Herr Bindig, i hans egenskap av att vara en talesman för AG mänskliga rätigheter och humanitär hjälp av SPD-delen skrev ett brev till den tyska kanslern inför hans kommande besök i Kina. I detta brev frågade Herr Bindig kansler speciellt att ta upp ämnet av den inhumana behandlingen av Falun Gong-utövare med hans kinesiska motpart”:

”Alla tidningsrapporter dokumenterar det brutala förtrycket och den omänskliga behandlingen av Falun Gong-utövare som utförs av kinesiska säkerhetskrafter. AG (Aktien Gesellschaft; översättare) för mänskliga rättigheter och humanitär hjälp kommer att övervaka den situationen ytterligare och med stort intresse och kommer att lägga fram sina kommentarer till de lämpliga handhavarna”.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.