Att berätta sanningen om Falun Dafa via telefon

[...]
En annan västerländsk Falun Gong-utövare ringde till en lokal polisstation, som var ökänd för sin behandling av Falun Gong-utövare. Han bad få tala med en polis som kunde tala engelska. Polismannen i andra änden svarade att han kunde. Utövaren berättade för honom ”Vi vet vad ni gör mot Falun Gong-utövare. Era namn har registrerats och ni kommer att få ert lagliga straff.” En stunds tystnad följde, sedan frågade polismannen, ”Var ringer du ifrån” Var ringer du ifrån?”

”Jag ringer från Amerika. Sluta döda Falun Gong-utövare!”

Samtalet bröts plötsligt.

Vi inser att dessa korrupta poliser inte kan kontrollera sin inre rädsla. De är livrädda att deras omänskliga uppförande skall avslöjas. Det som är mest skrämmande för dem är att de inte kan nå oss och inte heller tvinga oss till tystnad, så vi kan använda oss av vår uttrycksfrihet. När de får veta att Falun Gong välkomnas överallt i världen så kommer de att känna sig fullständigt tillintetgjorda.

Vi hoppas att dessa telefonsamtal ska ha effekten att minska trycket på våra medutövare i Kina. Dessa avslöjade poliser måste ställas inför rätta.

Källa: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2002/11/28/29155.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.