”Alla borde vara så här” – Allt fler människor får en bättre förståelse om Falun Gong

[utdrag]

När han handlar på marknaden brukar en viss äldre utövare aldrig välja de bästa sakerna till honom själv eller köpslå om priset. En gång kommenterade försäljaren: ”Titta på honom, han är aldrig kinkig eller köpslår om priset. Om bara alla i vårt samhälle kunde vara som honom!” Utövaren svarade: ”Jag är en Falun Gong-utövare. Vi tänker på andra först när vi gör saker. Vi drar aldrig fördel av någon annan”. Efter att ha sagt det började han berätta om Falun Gong. Försäljarna glömde till och med att vaka över sina affärer medan de uppmärksamt lyssnade på vad han hade att berätta. Bara en försäljare i närheten, som trodde på Jiangregimens propaganda, höll inte med. En kvinna bredvid honom började hjälpa utövaren med att berätta fakta om förföljelsen och om vad Falun Gong är för något till de andra runt omkring, avslöjade de absurda fabrikationerna runt den iscensatta ”självbrännings”-incidenten och talade om hennes egen positiva förståelse av Falun Gong. Utövaren skakade varmt hand med henne och gav henne några flygblad om Falun Gong och annat faktamaterial. Efter att den lurade försäljaren såg detta bad han också om att få detta material och sade, ”Jag kommer att läsa det här seriöst!”

”Du måste komma tillbaka hit igen!”
En gång köpte en utövare några inspelningsband och när han senare kom hem upptäckte han att kvalitén på banden verkligen var dålig. När han lämnade tillbaka de dåliga banden, förklarade utövaren vänligt till affärsägaren, ”Jag är en Falun Gong-utövare, dessa band är avsedda för att spela Falun Gongs vackra musik på så jag behöver verkligen bra högkvalitativa band”. Han berättade därefter om Falun Gong till butiksägaren och om de hälsoeffekter som han hade fått efter att ha börjat utöva. Han berättade om sina erfarenheter kring att inte ge upp sin tro på universums sanning även efter att ha lidit enormt av den ondskefulla brutala förföljelsen mot honom. Affärsägaren berördes djupt av hans ärlighet och beslutsamhet och erbjöd honom de bästa kvalitetsbanden till lägsta pris. Han frågade också utövaren efter sanningsklargörande material och VCD:s. Han började spela en VCD mitt i affären och sade till honom, ”Om du behöver fler band senare, måste du komma tillbaka hit igen.”
[…]


Källa: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2002/11/29/29186p.html

Kinesisk version: http://www.minghui.org/mh/articles/2002/11/22/39861.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.