Några få ord om att söka inom sig själv

Närhelst en Dafa-utövare står inför en konflikt med andra eller möter ett hinder när han försöker berätta sanningen om Falun Gong, borde han alltid börja med att söka inom sig själv. När många utövare i en region möter ett hinder i sitt arbete med att berätta om förföljelsen, borde alla utövare söka inom sig själva för att komma över hindret som en helhet. Jag tror att många medutövare kan känna igen sig i detta: När många Dafa-utövare i en region går framåt på kultiveringsvägen som en helhet kan alla förstå och visa tolerans mot varandra genom genuin medkänsla, sätta Fa (universella lagar och principer) före sig själva, samarbeta med varandra i Dafa-arbetet och därigenom eliminera alla konflikter och hinder som kan existera när man berättar om förföljelsen och om Falun Gong.

Eftersom vi är bestämda i att kultivera i Dafa (Sanning, Godhet, Tålamod) borde vi agera som genuina kultiverare i allt vi gör. Processen med att utföra Dafa-arbete är i verkligheten en kultiveringsprocess, då det är våra mentaliteter och tankar som bestämmer resultatet av våra ansträngningar. Med andra ord, när vi klarar kultiveringsstandarden (att leva i enlighet med Sanning, Godhet, Tålamod) i enlighet med våra individuella nivåer kommer alla hinder och prövningar att upphöra existera och därigenom åstadkomma att hela processen flyter smidigt.


Översatt från: PureInsight

Finns även här: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2002/12/2/29267.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.